W dniu dzisiejszym oraz jutro (11-12 września 2018 r.) niemiecka służba celne będzie wykonywała kontrole drogowe pojazdów ciężarowych pod kątem przestrzegania ustawy o płacy minimalnej (Milog). W ramach kontroli funkcjonariusze mogą pytać kierowców o warunki wynagradzania, sprawdzać dokumenty przewozowe celem ustalenia obowiązku wypłaty płacy minimalnej, a także weryfikować czy kierowcy zostali zgłoszeni poprzez www.meldeportal-mindestlohn.de.  Co już wcześniej się zdarzało, w przypadku różnych wątpliwości funkcjonariuszy, przedsiębiorstwa mogą otrzymać pisma, w których będą musieli udowodnić, że właściwie rozliczają płacę minimalną w Niemczech.

Masowe kontrole mogą być efektem stanowiska Komisarz UE ds. Transportu dotyczącym zawieszenia podstępowania w sprawie naruszenia swobód przez Niemcy, Francję oraz Austrię. Stanowisko to oznacza, że zgłoszone m.in. przez polskich przewoźników protesty dotyczące płac minimalnych w tych krajach nie są aktualnie procedowane przez Komisję Europejską. Stanowisko takie oznacza, że do czasu wprowadzenia Pakietu Mobilności, Komisja Europejska nie będzie prawdopodobnie zajmować się zgłoszonymi protestami europejskich przewoźników.

Zalecamy zachować ostrożność.

Categories: Aktualności