Nasza cena za usługę rozliczenia czasu pracy kierowców jest stała. Oferujemy dogodne warunki współpracy i elastyczne podejście do klienta.W ramach podstawowej opłaty oferujemy szereg usług w jednej cenie. Istnieje możliwość przetestowania usługi przez 1 miesiąc bez podpisywania umowy. Przy rozliczaniu powyżej 15 kierowców oferujemy atrakcyjny rabat.

Wycena zlecenia dokonywana jest indywidualnie do potrzeb klienta. 

BRK wykonuje rozliczenia tylko na podstawie danych z tachografów. Nie wykonujemy rozliczeń dla pojazdów do 3,5 t nie wyposażonych w tachografy. 

Usługi podstawowe
Analiza czasu pracy kierowców i naruszeń
Ewidencja czasu pracy
Rozliczenie wynagrodzeń brutto
Rozliczenie płac minimalnych w UE
Rozliczenie delegacji krajowych i międzynarodowych
Audyt dokumentacji kadrowej
Dokumentacja kadrowa kierowców
Doradztwo telefoniczne
Odwołania od kar w Polsce
Wsparcie podczas kontroli płac minimalnych w UE
Wsparcie podczas kontroli PIP i ITD w przedsiębiorstwie
Wyjaśnienie protokołów kontrolnych PIP i ITD
Przedstawiciel na terenie Francji
Zgłoszenie pracowników do płac minimalnych
Odwołania po kontroli

 

Czas wykonania usług zależny od ilości i kompletności przesłanych danych, standardowo realizacja rozliczenia następuje w okresie od 3 dni do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletnych danych.