W związku z zawarciem porozumienia Wielka Brytania – UE będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące transportu drogowego. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w ramach umowy będą stosowane następujące ułatwienia dla firm transportowych z Unii Europejskiej:

  • brak ceł na granicy UE-UK oraz brak ograniczeń ilościowych,
  • możliwość wykonywania przewozów drogowych na podstawie licencji wspólnotowej,
  • możliwość wykonania na terytorium Wielkiej Brytanii dwóch przewozów kabotażowych (limit 7 dni obowiązuje analogicznie jak w przypadku kabotaży na terenie Unii Europejskiej),
  • brak konieczności posiadania dodatkowych uprawnień przez kierowców (będą honorowane prawo jazdy i uprawnienia wydane w dowolnym kraju Unii Europejskiej).

Głowna zmiana będzie dotyczyła natomiast kontroli granicznych oraz procedur związanych z przekraczaniem granicy UE-UK. Może to powodować tym samym dłuższy czas oczekiwania na odprawę oraz konieczność wyposażenia przewoźnika przez nadawcę w odpowiednią dokumentację i certyfikaty związane z przewożonym ładunkiem. Należy więc upewnić się przed wykonaniem przewozu, że kierowca posiada niezbędne dokumenty pozwalające na transport danego ładunku do Wielkiej Brytanii, w tym deklaracje celne. Pojazd należy wyposażyć także w tzw. zieloną kartę. Firma powinna uzyskać również numer EORI (Polski i Brytyjski).

W przypadku każdej podróży przez teren hrabstwa Kent przez port w Dover lub Eurotunel do UE należy zarejestrować się dodatkowo na stronie. Za brak zgłoszenia nakładane są kary w wysokości 300 GBP.

Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach okresu przejściowego do 1 października 2021 r. granicę można przekraczać na podstawie dowodu osobistego wydanego w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Po tym terminie wymagane będzie okazanie paszportu, jako jedynego dokumentu uprawniającego do wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. 

Wszystkie istotne i bieżące informacje dla firm transportowych publikowane są na oficjalnej stronie.

Categories: Blog