Aktualności

Parlament Europejski przyjął Pakiet mobilności

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie tzw. Pakietu Mobilności. Pomimo, że w ostatnich dniach sprawa nowych przepisów została odsunięta, podczas dzisiejszego posiedzenia niespodziewanie przeprowadzono głosowanie. Samo przyjęcie założeń pakietu nie oznacza, że przepisy w takim kształcie będą obowiązywać. Ostateczny kształt Read more…

Aktualności

Niekorzystne stanowisko Rady UE w zakresie „Pakietu Mobilności”

Rada Unii Europejskiej w poniedziałek przyjęła nowe stanowisko w zakresie „Pakietu Mobilności” dotyczącego delegowania kierowców wykonujących transport drogowy. Najważniejszymi założeniami przyjętego porozumienia są: Objęcie kierowców wykonujących transport kabotażowy oraz międzynarodowy przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Zgodnie z nowym stanowiskiem wyłączony Read more…

Aktualności

Za brak zaświadczenia z SIPSI 1015 EUR kary

Informujemy, że żandarmeria we Francji w ostatnim czasie rygorystycznie dokonuje kontroli dokumentów związanych z oddelegowaniem pracowników. Przypominamy,  że pracownik wykonujący pracę na terenie Francji (kabotaż, rozładunki i załadunki) powinien posiadać: Ważne zaświadczenie o oddelegowaniu z systemu SIPSI. Kopię umowy o pracę. Zaświadczenie A1 z ZUS. Jednocześnie Read more…

Aktualności

Święto w dniu 12 listopada 2018 nie wpłynie na transport

W związku z uchwaloną w dniu wczorajszym ustawą o dniu wolnym 12 listopada 2018 r. informujemy, że wprowadzone przepisy nie mają wpływu na branżę transportową. Zgodnie z Kodeksem Pracy, praca w święto może być świadczona przez osoby zatrudnione transporcie.  Jednocześnie kierowcy, którzy będą pracować w dzień świąteczny Read more…