Aktualności

Absurdalne kary w Holandii

Z uwagi, że Holenderskie organy kontrolne nakładają bardzo wysokie kary na przewoźników oraz kierowców SKKB LEX zaleca, aby podczas kontroli podejmować następujące działania: w przypadku braku możliwości porozumienia z funkcjonariuszami w celu wyjaśnienia sprawy wnioskować o zapewnienie tłumacza, szczegółowo dokumentować przebieg kontroli przy Read more…

Aktualności

Płaca minimalna w Norwegii

Od dnia 1.07.2015 r. w Królestwie Norwegii obowiązują przepisy w zakresie płacy minimalnej. Norweski rząd określił minimalna stawkę za godzinę pracy zawodowego kierowcy  w wysokości 158,32 koron norweskich oraz należnej  diety w wysokości 307 koron za dobę.  Przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy mamy do czynienia Read more…

Aktualności

Kolejny pozytywny wynik kontroli WITD w przedsiębiorstwie

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do SKKB LEX zgłosił się przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o kontroli Zachodniopomorskiego WITD w siedzibie przedsiębiorstwa. W ramach przeprowadzonego audytu SKKB wskazało braki i uzupełniło  dokumentację przedsiębiorstwa oraz uczestniczyło w kontroli jako pełnomocnik. Dzięki naszej pomocy całkowita kara Read more…

Aktualności

Kontrole terminowości odczytu danych z tachografu i karty kierowcy

Odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy stanowi podstawowy obowiązek przewoźnika drogowego. Bardzo często brak odczytów uniemożliwia przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Weryfikacji czy przewoźnik dokonuje terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych dokonują również Read more…

Aktualności

Składki ZUS wspólników spółek

Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której głównym postulatem było składkowanie wszystkich zawieranych umów zlecenie do kwoty wynagrodzenia minimalnego, wprowadza jeszcze jeden istotny aspekt z punktu widzenia przedsiębiorstw. W ostatnich latach w branży transportowej powstała dość spora liczba spółek jawnych i komandytowych. Read more…

Aktualności

Kontrole Milog

Kontrole płacy minimalnej Zgodnie z doniesieniami serwisów internetowych branży transportowej służby niemieckie wezwały do kontroli dwie polskie firmy transportowe. Niewielka skala kontroli może świadczyć, iż służba celna testuje rozwiązania w zakresie kontroli MiLog. Niestety aktualnie brakuje szczegółowych informacji Read more…