Aktualności

Składki ZUS wspólników spółek

Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której głównym postulatem było składkowanie wszystkich zawieranych umów zlecenie do kwoty wynagrodzenia minimalnego, wprowadza jeszcze jeden istotny aspekt z punktu widzenia przedsiębiorstw. W ostatnich latach w branży transportowej powstała dość spora liczba spółek jawnych i komandytowych. Read more…

Aktualności

Kontrole Milog

Kontrole płacy minimalnej Zgodnie z doniesieniami serwisów internetowych branży transportowej służby niemieckie wezwały do kontroli dwie polskie firmy transportowe. Niewielka skala kontroli może świadczyć, iż służba celna testuje rozwiązania w zakresie kontroli MiLog. Niestety aktualnie brakuje szczegółowych informacji dotyczących Read more…