Blog

Ryczałt noclegowy – co dalej?

W związku, że jakiś czas temu pojawiła się dyskusja w sprawie uregulowania kwestii diet i ryczałtów przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych wniosków, które można sformułować na podstawie konsultacji społeczny. Zgodnie z pismem, które przesłano z MIR do Marszałka Sejmu wskazano, że po rozpatrzeniu trzech projektów ustaw Read more…

Blog

Płaca minimalna w Norwegii

Od dnia 1.07.2015 r. w Królestwie Norwegii obowiązują przepisy w zakresie płacy minimalnej. Norweski rząd określił minimalna stawkę za godzinę pracy zawodowego kierowcy  w wysokości 158,32 koron norweskich oraz należnej  diety w wysokości 307 koron za dobę.  Przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy mamy do czynienia Read more…

Blog

Kolejny pozytywny wynik kontroli WITD w przedsiębiorstwie

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do SKKB LEX zgłosił się przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o kontroli Zachodniopomorskiego WITD w siedzibie przedsiębiorstwa. W ramach przeprowadzonego audytu SKKB wskazało braki i uzupełniło  dokumentację przedsiębiorstwa oraz uczestniczyło w kontroli jako pełnomocnik. Dzięki naszej pomocy całkowita kara Read more…

Blog

Kontrole terminowości odczytu danych z tachografu i karty kierowcy

Odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy stanowi podstawowy obowiązek przewoźnika drogowego. Bardzo często brak odczytów uniemożliwia przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Weryfikacji czy przewoźnik dokonuje terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych dokonują również Read more…

Blog

Kolejne skuteczne odwołanie SKKB LEX

W dniu 13.02.2015 r., funkcjonariusze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dokonali kontroli drogowej pojazdu należącego do klienta SKKB LEX. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia w postaci skrócenia dziennego czasu odpoczynku oraz nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego rodzaj aktywności kierowcy. Read more…

Blog

Składki ZUS wspólników spółek

Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, której głównym postulatem było składkowanie wszystkich zawieranych umów zlecenie do kwoty wynagrodzenia minimalnego, wprowadza jeszcze jeden istotny aspekt z punktu widzenia przedsiębiorstw. W ostatnich latach w branży transportowej powstała dość spora liczba spółek jawnych i komandytowych. Read more…

Blog

Kontrole Milog

Kontrole płacy minimalnej Zgodnie z doniesieniami serwisów internetowych branży transportowej służby niemieckie wezwały do kontroli dwie polskie firmy transportowe. Niewielka skala kontroli może świadczyć, iż służba celna testuje rozwiązania w zakresie kontroli MiLog. Niestety aktualnie brakuje szczegółowych informacji dotyczących Read more…