Aktualności

Profil BRK na Facebook

W związku z licznymi zapytaniami udostępniamy nową możliwość kontaktu z BRK poprzez portal Facebook. Zapraszamy do polubienia naszej strony, a także wyrażania opinii o usługach. Na profilu będą publikowane bieżące informacje dotyczące tematyki rozliczania czasu pracy kierowców oraz porady dla przedsiębiorstw transportowych. Ponadto Read more…

Aktualności

Dyrektywa o delegowaniu przyjęta przez Komisję Europejską

Po wielu negocjacjach w dniu 21 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przyjęła tzw. dyrektywę o delegowaniu. Dyrektywa wprowadza rewolucyjne zmiany związane z delegowaniem pracowników w ramach Unii Europejskiej. Do głównych zmian wprowadzonych przez dyrektywę należy zaliczyć: określenie maksymalnego czasu delegowania pracowników, który będzie Read more…

Aktualności

Dyrektywa o delegowaniu niekorzystna dla polskich przewoźników

W dniu 14 czerwca 2018 r. pod obrady Europarlamentu trafiła tzw. Dyrektywa o delegowaniu. Podczas głosowania europosłowie odrzucili rekomendację Komisji Transportu (TRAN). Oznacza to, że transport międzynarodowy nie będzie jak zakładano w rekomendacji, wyłączony z przepisów dotyczących delegowania. Wobec tak niekorzystnego obrotu spraw Read more…

Aktualności

Kontrola PIP coraz częściej obejmuje naruszenia czasu pracy kierowców

W ostatnim czasie funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają coraz częściej kontrole pod kątem rozporządzenia 561/2006/WE.  Zgodnie z Art. 89 ustawy o transporcie drogowym, Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy posiadają uprawnienie do kontroli czasu pracy kierowców oraz nakładania kar w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego Read more…

Aktualności

Dyrektywa o delegowaniu pracowników zacznie obowiązywać od 2020 r.

W dniu 29 maja Parlament Europejski zatwierdził zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw członkowskich. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie w zakresie delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego czasu o sześć miesięcy.  Po tym okresie pracownik będzie objęty prawem kraju, Read more…

Aktualności

Nowe obowiązki w zakresie zatrudniania kierowców cudzoziemców

Od dnia 1 marca 2018 r.  do dokumentów składanych w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego, celem uzyskania świadectwa kierowcy należy przedłożyć kopie dokumentów potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kierowcy. Świadectwo kierowcy jest niezbędnym dokumentem, na podstawie którego pracownik nie będący obywatelem Unii Europejskiej może wykonywać Read more…