Aktualności

Kolejny pozytywny wynik kontroli WITD w przedsiębiorstwie

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do SKKB LEX zgłosił się przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o kontroli Zachodniopomorskiego WITD w siedzibie przedsiębiorstwa. W ramach przeprowadzonego audytu SKKB wskazało braki i uzupełniło  dokumentację przedsiębiorstwa oraz uczestniczyło w kontroli jako pełnomocnik. Dzięki naszej pomocy całkowita kara Read more…

Aktualności

Kontrole terminowości odczytu danych z tachografu i karty kierowcy

Odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy stanowi podstawowy obowiązek przewoźnika drogowego. Bardzo często brak odczytów uniemożliwia przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego. Weryfikacji czy przewoźnik dokonuje terminowego odczytu kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz archiwizacji danych dokonują również Read more…

Aktualności

Kontrole Milog

Kontrole płacy minimalnej Zgodnie z doniesieniami serwisów internetowych branży transportowej służby niemieckie wezwały do kontroli dwie polskie firmy transportowe. Niewielka skala kontroli może świadczyć, iż służba celna testuje rozwiązania w zakresie kontroli MiLog. Niestety aktualnie brakuje szczegółowych informacji Read more…