Prawdopodobnie ITD nie będzie jeszcze kontrolować przepisów w zakresie 10 godzin pracy w porze nocnej oraz przerw tzw. kodeksowych, ponieważ przy tworzeniu ustawy popełniono błąd polegający na niedoprecyzowaniu Art. 50 UTD. Zgodnie ze wskazanym przepisem pkt. k) do zadań Inspekcji należy kontrola przestrzegania czasu pracy:

  • przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,
  • osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz.

Czas pracy nie należy tu rozumieć w myśl rozporządzenia 561/2006/WE ale ustawy o czasie pracy kierowców. 

Ustawa daje więc uprawnienie w zakresie kontroli przestrzegania czasu pracy ITD wobec przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych i zleceniobiorców.  Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy podlega nadal kontroli Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy , natomiast czas pracy samozatrudnionych kierowców jest kontrolowany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Jeszcze kilka niedoprecyzowań znajduje się w nowelizacji więc należy czekać na dalsze kroki ustawodawcy. Nie mniej jednak należy zachować ostrożność i przestrzegać wskazanych przepisów ponieważ zawsze PIP może je skontrolować. ITD ma jednak prawo nałożyć karę w stosunku do właścicieli osób pracujących w oparciu o kontrakty cywilne.

Categories: Aktualności