Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie tzw. Narodowej kwarantanny kierowcy pozostają zwolnieni z zasad kwarantanny. Do sytuacji, w których kierowca zwolniony jest z kwarantanny zalicza się:

  • transport międzynarodowy i kombinowany (wjazd / wyjazd pojazdem ciężarowym, promem lub koleją w ramach transportu ładunków),
  • kierowców powracających do Polski innymi środkami transportu celem odbioru odpoczynków,
  • kierowców powracających do Polski, którzy odebrali odpoczynek poza granicami,
  • kierowców wykonujących przewóz ładunków pojazdami do 3,5 t.  i zarobkowy przewóz osób pojazdami o możliwościach konstrukcyjnych przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Osoby wykonujące czynności służbowe kierowcy nie dotyczy również zakaz przemieszczania, który będzie obowiązywał od 31 stycznia 2020 godz. 19:00 do 1 stycznia 2021 r. godz. 06:00.

Przy planowaniu powrotów przy pomocy pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, należy pamiętać, że zgodnie z §25 pkt. 1 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Pełen tekst rozporządzenia: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf

Zalecam śledzenie informacji w sprawie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 na stronach:

Rządu RP

TLP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Categories: Aktualności