W związku z trwającymi konsultacjami, do projektu ustawy o zmianie ustawy transporcie drogowym oraz innych ustaw, wpłynęło wiele uwag oraz opinii przedstawicieli branży transportowej. Przygotowywana przez rząd ustawa ma na celu wdrożyć przepisy Pakietu mobilności oraz dostosować polskie przepisy do nowych zasad delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym.

W ramach przeprowadzonych konsultacji podjęto m.in. następujące decyzje:

  • utrzymanie dotychczasowych zasad rozliczania delegacji w transporcie krajowym
  • utrzymanie zaproponowanego zakazu zaliczania dodatku za dyżur do płacy minimalnej (zgodnie z wnioskiem PIP),
  • utrzymano pomysł ograniczenia możliwości stosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy (zgodnie z wnioskiem PIP),
  • odstąpiono od ograniczenia możliwości wynajmowania certyfikatu kompetencji zawodowych przez właścicieli firm transportowych (utrzymane zostaną dotychczasowe zasady dotyczące certyfikatów).

Ministerstwo Infrastruktury w dalszym ciągu nie przedstawiło gotowego projektu rozwiązującego kwestię wynagrodzeń kierowców, wykonujących przewozy objęte dyrektywą o delegowaniu. Zgodnie z przedstawionymi w trakcie konsultacji informacjami, sposób rozliczania wynagrodzeń będzie przedmiotem dalszych prac. Aktualnie Ministerstwo przychyla się do propozycji części środowisk transportowych, aby opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń kierowców było analogiczne, jak w przypadku pracowników delegowanych w innych branżach. Oznaczałoby to, że składki byłby płacone jedynie do kwoty wynagrodzenia przeciętnego (ogłaszanego w danym roku), a pozostała część wynagrodzenia ponad limit nie byłaby objęta składkami.

Pomimo, że do wejścia w życie II części Pakietu Mobilności zostało niespełna cztery miesiące, w dalszym ciągu nie opublikowano finalnego projektu ustawy. Mając na uwadze, że tak daleko idące zmiany wymagają gruntownego przeprogramowania oprogramowania, wdrożenia nowych rozwiązań IT oraz dostosowania dokumentacji, pewnym jest że początek 2022 r. upłynie pod względem chaosu w branży transportowej. Jednocześnie wprowadzenie tak drastycznych zmian, spowoduje że wiele firm nie będzie w stanie dostosować się do nowej sytuacji w tak krótkim okresie czasu.

Categories: Aktualności