W związku z licznymi informacjami, jakie otrzymujemy od klientów zalecamy unikanie odbioru odpoczynków 45h i dłuższych w kabinie pojazdu. Kontrole w tym zakresie prowadzone są na bieżąco w takich krajach jak Niemcy, czy Francja.

Kontrolerzy nakładają mandaty nawet w przypadku ujawnienia odbioru takiego odpoczynku w okresie 28 dni wcześniej, jeżeli kierowca nie jest w stanie przedstawić uzasadnienia zaistniałej sytuacji.  Procedura kontroli wygląda następująco:

  • ustalenie czy odpoczynek 45h i dłuższy był odbierany poza granicami kraju na podstawie wpisów w tachografie,
  • ustalenie czy w czasie odpoczynku 45h i dłuższego kierowca miał zalogowaną kartę w tachografie.

W przypadku stwierdzenia wskazanych zdarzeń, funkcjonariusze służb kontrolnych mogą nałożyć karę, która w Niemczech wynosi 500 EUR, natomiast we Francji 750 EUR.

Zaleca się więc ograniczenie odbioru takich odpoczynków w kabinie pojazdu. Ponadto w czasie kontroli ujawnia się nadmierna dociekliwość funkcjonariuszy dotycząca miejsca spędzania odpoczynków tygodniowych regularnych. W sytuacji gdy kierowca, przebywa w czasie odpoczynku w innym miejscu niż pojazd, powinien powołać się na ochronę danych osobowych, osoby u której przebywał w jego trakcie  (np. rodziny, znajomego).

Należy uważać by w czasie odpoczynków tygodniowych 45 h i dłuższych, jeżeli kierowca nie przebywa w kabinie pojazdy, wylogował kartę z tachografu.

 

Categories: Aktualności