Rada Unii Europejskiej w poniedziałek przyjęła nowe stanowisko w zakresie „Pakietu Mobilności” dotyczącego delegowania kierowców wykonujących transport drogowy. Najważniejszymi założeniami przyjętego porozumienia są:

  1. Objęcie kierowców wykonujących transport kabotażowy oraz międzynarodowy przepisami dotyczącymi płacy minimalnej. Zgodnie z nowym stanowiskiem wyłączony byłby tranzyt oraz przewozy bilateralne (z kraju A do kraju B i z powrotem). Dopuszczalne byłoby ewentualne wykonanie dodatkowego jednego załadunku lub rozładunku w czasie wykonywania takiego transportu, bez konieczności wypłaty tzw. płacy minimalnej.
  2. Utrzymanie dotychczasowych zasad w zakresie kabotażu tj. maksimum 3 operacji transportowych w ciągu 7 dni. Ponadto w zakresie egzekwowania kabotażu, zaproponowano by wprowadzić okres karencji wynoszący określoną liczbę dni (proponuje się aktualnie 5 dni). Dopiero po upływie takiego okresu, pojazd będzie mógł w tym samym kraju wykonywać kolejne przewozy kabotażowe. Oznaczałoby to, że firma wykonująca przewóz kabotażowy w kraju X, po jego zakończeniu (wyjazd z ładunkiem do innego kraju), przez 5 kolejnych dni nie będzie mogła wykonać kolejnych przewozów kabotażowych, w tym kraju.
  3. Większa kontrola nad kierowcami delegowanymi i kabotażem poprzez wprowadzenie nowego rodzaju tachografów, rejestrujących czas przekroczenia granicy. Do końca 2024 r. każdy pojazd wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe miałby być w taki tachograf wyposażony.
  4. Wprowadzenie obowiązku powrotu kierowcy raz na cztery tygodnie do kraju, w którym siedzibę ma zatrudniająca go firma. Obowiązek szybszego powrotu do bazy przedsiębiorstwa (co trzy tygodnie) obowiązywałby kierowców, którzy wykonają dwa krótsze okresy tygodniowego odpoczynku. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem rady regularny tygodniowy odpoczynek musi odbywać się poza kabiną pojazdu.

Zaproponowane zmiany wydają się nie uwzględniać ekonomicznych kosztów ich wprowadzenia. Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań z pewności przyczyniłoby się do wzrostu stawek przewozowych oraz cen w sklepach. Ponadto nie wpisuje się w politykę ekologiczną Unii Europejskiej, ponieważ ograniczenie kabotaży będzie generowało większą liczbę pustych przebiegów, a także przyczyni się do niegospodarności. Należy mieć nadzieje, że Parlament Europejski odrzuci wskazane stanowisko Rady UE. Jednocześnie należy wspomnieć, że założenia „Pakietu Mobilności” zmieniały się już kilkukrotnie w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, więc nie należy też przyjmować wskazanego stanowiska jako ostatecznego.

Więcej informacji o proponowanych zmianach można przeczytać na stronie Rady Europejskiej. 

Categories: Aktualności