W dniu 26 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa wprowadza m.in. nowy taryfikator naruszeń, nowe rodzaje naruszeń, a także naruszeniom przyporządkowuje poszczególnym naruszeniom wagi.

Opracowanie na temat nowej ustawy o transporcie drogowym dostępne jest tu. 

Celem zmiany ustawy jest harmonizacja polskiego porządku prawnego z prawem Unii Europejskiej. Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ponadto w ustawie wprowadzono zmiany w zakresie:

  • wprowadzenia nowych obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego oraz sankcji w przypadku niewykonania tych obowiązków;
  • uzupełnienia i doprecyzowania przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego.

Należy ponadto nadmienić, że zgodnie z nowelizacją rozliczanie czasu pracy kierowców będzie obowiązkiem przewoźników. Nowe przepisy wprowadzają sankcję w wysokości 1000,00 zł za brak ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego przez przedsiębiorcę kierowcy. Nowe przepisy zostały opublikowane w dzienniku ustaw w dniu 3 sierpnia 2018 r., co oznacza że wejdą w życie na początku września (30 dni po publikacji). 

Categories: Aktualności