W związku, że Polska jej aktualnie kwalifikowana jako obszar ryzyka należy uważnie śledzić wszelkie komunikaty dotyczące zasad poruszania się. Najnowsze komunikaty są dostępne na stronie. Należy pamiętać, że kierowcy zawodowi powinni przestrzegać wszystkich lokalnych zasad bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że zgodnie z przyjętymi na szczeblu Unii Europejskiej rekomendacjami, funkcjonowanie transportu drogowego pomimo pandemii powinno być zapewnione przez wszystkie kraje członkowskie. Oznacza to, że poszczególne kraje nie mogą ograniczyć swobodnego przepływu ładunków. Związane jest to także z zapewnieniem ciągłości procesów dystrybucji oraz dostaw produktów i materiałów. Należy mieć to na uwadze uważając na wszelkie fake newsy. Poszczególne kraje mogą jednak wymagać wypełnienia tzw. formularzy podróży lub formularzy lokalizacyjnych, na co należy zwrócić uwagę planując podróż.

Francja

Od 30 października 2020 r. obowiązują na terenie Francji restrykcje, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Zgodnie z przepisami, nie wolno poruszać się bez ważnych przyczyn zawodowych. Zakaz nie dotyczy ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy. Należy jednak unikać przemieszczania poza pojazdem (np. wyjście do miasta) bez ważnej przyczyny.

Zaleca się pobranie i wypełnienie formularza Justificatif de déplacement professionnel, który można pobrać ze strony.

Osoby, które posiadają wypełnione zaświadczenie mają prawo do przemieszczania się w ramach swoich obowiązków służbowych.

Niemcy

Od 24 października Polska zaliczana jest przez niemiecki rząd do obszarów o statusie dużego ryzyka. Osoby podróżujące z takich obszarów do Niemiec zobowiązane są do kwarantanny lub/ i testu na obecność korona wirusa.

Na ten moment ograniczenia i wymogi nie dotyczą kierowców wykonujących międzynarodowy transport. Służby niemieckie również nie prowadzą kontroli granicznych. Choć nie ma obowiązku, celem wykluczenia ewentualnych sytuacji spornych, zaleca się jednak wystawienie zaświadczenia dla kierowców podróżujących samochodami osobowymi, wskazującego na zatrudnienie w transporcie drogowym z danymi firmy. 

Austria

Od 17 października 2020 r. w Austrii wprowadzono nowe zasadny dla osób podróżujących w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Restrykcje nie dotyczą kierowców wykonujących transport drogowy.

Belgia

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, rząd Królestwa Belgii wprowadził od 00:00 do 5:00 godzinę policyjną, w czasie której obowiązuje zakaz poruszania się po drogach publicznych. W przypadku gdy pobyt w Belgii będzie dłuższy niż 48 godzin należy wypełnić formularz. 

Przepisy nie dotyczą sytuacji gdy realizowany jest przewóz ładunków.  Zaleca się jednak by w godzinach od 00:00 do 05:00 kierowcy nie oddalali się od pojazdów.

Łotwa

Osoby podróżujące na Łotwę zobowiązane są do rejestracji w systemie www.covidpass.lv i okazania na każde wezwanie właściwych organów kodu QR wygenerowanego przy pomocy udostępnionego formularza.

Czechy

Kierowcy wykonujący transport drogowy nie podlegają kwarantannie oraz testowaniu na obecność COVID-19. Zaleca się jednak posiadanie zaświadczenia służącego lokalizacji. Zaświadczenie można pobrać ze strony.

Wielka Brytania

Kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Zalecane jest wypełnienie formularza w zakresie lokalizacji.

Słowacja

Kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z kwarantanny oraz obowiązku wykonania testu na obecność COVID-19.

Categories: Aktualności