Ostatnia aktualizacja 6 kwietnia 2021 r.

W związku, z rozprzestrzenianiem się nowych mutacji COVID-19 należy na bieżąco śledzić sytuację epidemiologiczną i obostrzenia w poszczególnych krajach. Zgodnie z ogólnymi zasadami, w stosunku do kierowców zawodowych przewożących ładunki, poszczególne kraje nie powinny nakładać szczególnych ograniczeń i restrykcji. Należy jednak pamiętać, że w niektórych regionach może być wymagane posiadanie zaświadczenia, testu na COVID-19 lub rejestracja elektroniczna.

Zalecamy jednocześnie, aby w ramach działań BHP wyposażyć kierowców w podstawowe środki ochrony osobistej:

 • maseczki z filtrem FFP2 lub KN95
 • płyny do dezynfekcji rąk,
 • gumowe rękawiczki.

Dodatkowo wskazane jest, aby kierowcy celem uniknięcia niepotrzebnych formalności posiadali zaświadczenie wskazujące na charakter pracy. Uniwersalny wzór zaświadczeń można pobrać klikając na link poniżej.

   

Zaświadczenie PDF

Zaświadczenie WORD


POLSKA

Kierowcy zawodowi przekraczający granicę z Polską są zwolnieni z obowiązku kwarantanny.


FRANCJA

Zgodnie z przepisami, nie wolno poruszać się bez ważnych przyczyn zawodowych w godzinach od 18:00 do 06:00. Zakaz nie dotyczy ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy. Należy jednak unikać przemieszczania poza pojazdem (np. wyjście do miasta) bez ważnej przyczyny.

Wszystkie zaświadczenia obowiązujące na terenie Francji można pobrać ze strony.

 • Osoby zatrudnione powinny posiadać dokument  – Justificatif de déplacement professionnel.
 • Osoby samozatrudnione powinny posiadać dokument – Attestation de déplacement dérogatoire.

Osoby, które posiadają wypełnione zaświadczenie mają prawo do przemieszczania się w ramach swoich obowiązków służbowych.


NIEMCY

Lista krajów, w z wysokim stopniem występowania nowych odmian COVID-19 (obowiązkowy test):

 • Francja (tylko rejon Moselle)

Lista krajów wysokiego ryzyka (wysokiej częstotliwości występowania):

 • Szwecja 
 • Węgry 
 • Słowacja
 • Czechy
 • Francja (za wyjątkiem rejonu Moselle)
 • Holandia (od 4.04.2021)
 • Polski (od 21.03.2021)
 • Bułgaria (od 21.03.2021)

Osoby, które przebywały na wskazanych obszarach, co najmniej 10 dni przed wjazdem do Niemiec są objęte szczególnymi restrykcjami. Przed wjazdem do Niemiec należy:

 • zarejestrować się na stronie (formularz lokalizacyjny)
 • przedstawić ewentualnie negatywny test na COVID-19 – w określonych sytuacjach

Możliwość wykonania testów za dodatkową opłatą jest dostępna w rejonie niektórych przejść granicznych. 

Zwolnienie z testu i rejestracji dotyczy (tylko wjazd z krajów wysokiego ryzyka, nie dotyczy krajów z nową mutacją):

 • osoby, codziennie dojeżdżające do pracy (przebywają w Niemczech lub za granicą krócej niż 24 godziny)
 • z przedstawienia wyniku testu zwolnione są również osoby, które w obszarze ryzyka przebywały krócej niż 72 godziny lub ich pobyt w Niemczech będzie krótszy niż 72 godziny. 

Test niezależnie od okoliczności wymagany jest w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Nie ma aktualnie planów prowadzenia ścisłych kontroli granicznych z Polską. 


AUSTRIA

Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


BELGIA

Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych. W przypadku, gdyby kierowca poruszał się bez pojazdu (np. wyjście do miasta) należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie i przekazać kierowcy. W formularzu zaznacza się opcję:

 • déplacement régulier
 • un voyage effectué pour des raisons purement professionnelles, y compris un voyage des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l’exercice de leur activité professionnelle ;

ŁOTWA

Osoby podróżujące na Łotwę zobowiązane są do rejestracji w systemie www.covidpass.lv i okazania na każde wezwanie właściwych organów kodu QR wygenerowanego przy pomocy udostępnionego formularza. W przypadku gdy kierowca przebywa na Łotwie do 72h nie musi posiadać testu na COVID-19.


CZECHY

Kierowcy wykonujący transport drogowy nie podlegają kwarantannie oraz testowaniu na obecność COVID-19. Zaleca się jednak posiadanie zaświadczenia służącego lokalizacji. Zaświadczenie można pobrać ze strony.


WIELKA BRYTANIA

Kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Zalecane jest wypełnienie formularza w zakresie lokalizacji.

Kierowcy po wjeździe do Wielkiej Brytanii zobowiązaniu są do przeprowadzenia testu w ciągu 48 h od wjazdu, a później po kolejnych 72 h.

Aktualnie nie ma już obowiązku przedstawienia testu przy wjeździe z Wielkiej Brytanii do Francji.

Testy można wykonać bezpłatnie w wyznaczonych punktach.


WŁOCHY

Kierowcy wykonujący przewóz towarów są ogólnie zwolnieni z obowiązku kwarantanny i posiadania testu na COVID-19. Zalecane jest wypełnienie deklaracji i posiadanie jej przy sobie oraz przesłania do ASL. Zwolnienie z braku testu nie dotyczy kierowców podróżujących z Austrii i Wielkiej Brytanii.


HOLANDIA

Aktualnie kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z posiadania testów na COVID-19 oraz kwarantanny. W związku z obowiązującymi restrykcjami zaleca się, aby kierowca bez potrzeby nie oddalał się od pojazdu, w szczególności w nocy.

 


NORWEGIA

Kierowcy wykonujący transport drogowy aktualnie pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testów na COVID-19. Zalecane jest zgłoszenie wjazdu do Norwegii na stronie (dostępna jest polska wersja językowa).


LITWA

Aktualnie nie występuje obowiązek wykonywania testów oraz kwarantanny dla kierowców wykonujących transport drogowy. Nie ma również konieczności rejestracji wjazdu.