Ostatnia aktualizacja 16 czerwiec 2021 r.

W związku, z zatrzymaniem rozwoju epidemii w większości krajów europejskich poszczególne obostrzenia stale są znoszone. Zgodnie z ogólnymi zasadami, w stosunku do kierowców zawodowych przewożących ładunki, poszczególne kraje nie powinny nakładać szczególnych ograniczeń i restrykcji. Należy jednak pamiętać, że w niektórych regionach może być wymagane posiadanie zaświadczenia, testu na COVID-19 lub rejestracja elektroniczna.

Zalecamy jednocześnie, aby w ramach działań BHP wyposażyć kierowców w podstawowe środki ochrony osobistej:

 • maseczki z filtrem FFP2 lub KN95
 • płyny do dezynfekcji rąk,
 • gumowe rękawiczki.

Dodatkowo wskazane jest, aby kierowcy celem uniknięcia niepotrzebnych formalności posiadali zaświadczenie wskazujące na charakter pracy. Uniwersalny wzór zaświadczeń można pobrać klikając na link poniżej.

   

Zaświadczenie PDF

Zaświadczenie WORD


POLSKA

Kierowcy zawodowi przekraczający granicę z Polską są zwolnieni z obowiązku kwarantanny.


FRANCJA

Kierowcy zawodowi nie są zobowiązani do wykonywania i posiadania testu na obecność COVID-19 oraz nie podlegają kwarantannie. Aktualnie nie ma restrykcji w zakresie przemieszczania się na terenie Francji. 

Istnieje możliwość wyposażenia kierowcy w zaświadczenie, które można pobrać ze strony.

 • Osoby zatrudnione powinny posiadać dokument  – Justificatif de déplacement professionnel.
 • Osoby samozatrudnione powinny posiadać dokument – Attestation de déplacement dérogatoire.

 


NIEMCY

Aktualnie większość europejskich krajów nie jest zaliczana do grupy wysokiego ryzyka. Przewoźnicy nie mają więc obowiązku rejestracji wjazdu kierowców oraz wykonywania testów COVID-19. 


  AUSTRIA

  Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


  BELGIA

  Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


  ŁOTWA

  Osoby podróżujące na Łotwę zobowiązane są do rejestracji w systemie www.covidpass.lv i okazania na każde wezwanie właściwych organów kodu QR wygenerowanego przy pomocy udostępnionego formularza. Kierowcy nie podlegają kwarantannie i testowi na COVID-19.


  CZECHY

  Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.


  WIELKA BRYTANIA

  Kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Zalecane jest wypełnienie formularza w zakresie lokalizacji.

  Kierowcy po wjeździe do Wielkiej Brytanii zobowiązaniu są do przeprowadzenia testu w ciągu 48 h od wjazdu, a później po kolejnych 72 h.

  Aktualnie nie ma już obowiązku przedstawienia testu przy wjeździe z Wielkiej Brytanii do Francji.

  Testy można wykonać bezpłatnie w wyznaczonych punktach.


  WŁOCHY

  Kierowcy wykonujący przewóz towarów są ogólnie zwolnieni z obowiązku kwarantanny i posiadania testu na COVID-19. 


  HOLANDIA

  Aktualnie kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z posiadania testów na COVID-19 oraz kwarantanny. Nie ma obowiązku rejestracji pobytu. 

   


  NORWEGIA

  Kierowcy wykonujący transport drogowy aktualnie pozostają zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testów na COVID-19. 


  LITWA

  Kierowcy, którzy będą przebywać na Litwie dłużej niż 72 godziny powinni posiadać negatywny test na COVID-19. Dodatkowo każda osoba przebywająca na terenie Litwy powinna zarejestrować się na stronie