Polska wprowadza odstępstwa od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwitnienia 2020 r. w zakresie czasu pracy kierowców: Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Odstępstwa dotyczą tylko kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Przewóz krajowy nadal powinien stosować dotychczasowe przepisy.

Należy pamiętać, że przekroczenie norm czasu pracy w innym zakresie może być w przyszłości, podczas kontroli w przedsiębiorstwie potraktowane jako naruszenie. Epidemia z pewnością za jakiś czas się skończy, a służby powrócą do swoich praktyk kontrolnych. Zgodnie z przepisami PIP / ITD może dokonać kontroli danych za rok wstecz. W takiej sytuacji np. za  6 miesięcy służby, które będą dokonywały kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa będą nakładały kary za zastosowanie odstępstw obowiązujących np. w Szwecji, Austrii czy Hiszpanii lub będą wymagały opisanych wydruków, co z pewnością nie będzie żadnym zaskoczeniem.

Categories: Aktualności