Parlament Europejski po raz kolejny zmienia założenia w zakresie tzw. „pakietu mobilności”. W dniu 10 stycznia 2019 r. komisja Transportu i Turystyki odrzuciła niekorzystne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie nowych przepisów dotyczących m.in. kabotaży oraz płacy minimalnej.

Oznacza to, że prace nad wskazanym pakietem ustaw powracają do punktu wyjścia i aktualnie nie wypracowano żadnego rozwiązania, które było by zadowalające dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie komisja  Transportu i Turystyki zapowiedziała dalsze prace nad rozwiązaniem kwestii kabotaży. Aktualnie komisja przychyliła się do stanowiska, zgodnie z którym w przypadku tego rodzaju przewozów stosowany byłby okres cooling-off (zamrożenia działalności). Oznacza to, że firma po wykonaniu określonej liczby kabotaży musiałaby wstrzymać wykonywanie dalszych na określony czas (np. 60 godzin) po którym mogłaby wykonać kolejną liczbę kabotaży. Pojazd miałby wracać również do kraju siedziby przedsiębiorstwa raz na cztery tygodnie.

Nie należy jednak ulegać panice ponieważ założenia pakietu mobilności w ostatnim czasie ulegały licznym modyfikacjom i zmianom. Nie ma więc aktualnie jakiejkolwiek pewności jak będą wyglądały wskazane przepisy oraz kiedy zaczną obowiązywać. Nie wiadomo również czy nowe przepisy w ogóle zostaną przyjęte przez Parlament Europejski w bieżącej kadencji. Jeżeli jednak zostały by przyjęte jakieś zmiany wskazanych przepisów nie należy jednak się spodziewać, że będą one funkcjonować szybciej niż w 2022 r. lub 2023 r.

Categories: Aktualności