W dniu 12 grudnia 2019 zakończyły się negocjacje dotyczące tzw. pakietu mobilności. W ramach przyjętych rozwiązań przedstawiciele Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej złagodzili swoje stanowisko w stosunku do wcześniej proponowanych rozwiązań. Poniżej najważniejsze zmiany, które mogą być wprowadzone po ostatecznym przyjęciu ustalonego dziś projektu:

 • przewozy tranzytowe i dwustronne będą wyłączone z przepisów o delegowaniu a tym samym obowiązku wypłaty płacy minimalnej,
 • większość przewozów cross-trade i przewozów kabotażowych będzie podlegała pod przepisy o delegowaniu kierowców i płacy minimalnej,
 • uproszczenie zasad delegowania kierowców polegające na zniesieniu obowiązku tłumaczenia dokumentów na języki narodowe oraz brak konieczności posiadanie przedstawiciela. Zgodnie z przyjętą propozycją firma będzie musiała przetłumaczyć dokumenty jedynie na język angielski,
 • zakaz odbioru odpoczynków 45h w kabinie pojazdu,
 • możliwości wykonywania dwóch odpoczynków skróconych (24h) następujących po sobie,
 • konieczność powrotu kierowcy raz na 4 tygodnie do kraju gdzie przedsiębiorstwo ma siedzibę,
 • konieczność powrotu pojazdu do kraju gdzie przedsiębiorstwo ma siedzibę raz na 8 tygodni
 • utrzymanie kabotaż na dotychczasowych zasadach wprowadzając jednak tzw. cooling off  (brak możliwości wykonania przewozów kabotażowych w danym kraju przez 4 dni po wyczerpaniu limitu 3 przewozów kabotażowych w okresie 7 dni),
 • rozpoczęcie okresu zamrożenia kabotażu nie wymaga wykonania operacji rozładunku / załadunku, Analogicznie w przypadku konieczności powrotu pojazdu raz na 8 tygodni do kraju siedziby przedsiębiorstwa, nie będzie wymagany rozładunek (pojazd może wrócić na pusto),
 • kontrola drogowa danych z tachografu będzie obejmować 56 dni wstecz (dotychczas 28 dni),
 • inteligentne tachografy II generacji zostaną wprowadzone do 2024 r.

Szczegóły przyjętych rozwiązań będzie można w pełni poznać po ukazaniu się wszystkich oficjalnych dokumentów. Wskazane przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od dnia ich uchwalenia. Zakładając, że zostaną przyjęte w najbliższych miesiącach, mogą zacząć obowiązywać od 2022 r. Jednocześnie przyjęte rozwiązania mogą jeszcze zostać zmienione podczas prac w Parlamencie Europejskim więc nie należy ich traktować jako ostatecznych.  Proponowane zmiany w największym stopniu uderzą jednak w przewoźników do 3,5 t. Nowe przepisy przewidują, że przewóz ładunków pojazdem pow. 2,5 t będzie objęty obowiązkiem posiadania licencji, a BUS-y będą od 2026 r. obowiązkowo będą musiały posiadać tachograf. Ponadto kierowcy wykonujący pracę na pojazdach od dmc powyżej 2,5 t będą podlegać pod przepisy rozp. 561/2006/WE.

Categories: Aktualności