W dniu dzisiejszym Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie tzw. Pakietu Mobilności. Pomimo, że w ostatnich dniach sprawa nowych przepisów została odsunięta, podczas dzisiejszego posiedzenia niespodziewanie przeprowadzono głosowanie. Samo przyjęcie założeń pakietu nie oznacza, że przepisy w takim kształcie będą obowiązywać. Ostateczny kształt nowych przepisów musi być jeszcze negocjowany zarówno z krajami członkowskimi, Radą UE i Komisją Europejską. Sam proces takich negocjacji może trwać kilka lat, a ostateczna forma pakietu mobilności może się zmienić znacząco od tej przyjętej dziś. Warto jednak wspomnieć o najważniejszych regulacjach, które zostały ujęte w pakiecie:

  • Przewozy bilateralne (międzynarodowe) i tranzyt odbywał by się na dotychczasowych zasadach i byłby wyłączony z przepisów o delegowaniu. W trakcie przewozów bilateralnych dozwolony byłby dodatkowy jeden załadunek lub rozładunek. W drodze powrotnej przedsiębiorstwo również miałoby dokonać jednego załadunku lub rozładunku.
  • Kierowca raz na cztery tygodnie będzie musiał wrócić do kraju, w którym siedzibę ma pracodawca.
  • Czas na wykonywanie kabotażu zostałby ograniczony do 3 dni. Po zakończeniu kabotażu następowałoby zamrożenie możliwości wykonania kolejnych przewozów tego typu przez 60 godzin w tym samym przyjmującym państwie członkowskim.
  • Do kierowców, którzy wykonują przewozy kabotażowe, obowiązywałby przepisy o delegowaniu oraz podlegali by pod przepisy o płacy minimalnej kraju przyjmującego od pierwszego dnia

Za przyjęciem proponowanych przepisów optowało przede wszystkim Niemieckie i Francuskie lobby – związki zawodowe oraz organizacje zrzeszające przewoźników. Większość niekorzystnych zapisów została zgłoszona przez przedstawicieli Niemiec.

Należy jednak pamiętać, że przyjęte dziś stanowisko w sprawie nowych przepisów nie jest ostateczne i finalnie mogą ulec zmianie. Wprowadzenie proponowanych zmian będzie również wymagało długiego vacatio legis, więc Pakiet mobilności może zacząć obowiązywać dopiero za kilka lat.

Categories: Aktualności