Rozliczanie czasu pracy kierowcy – analiza naruszeń

Rozliczanie czasu pracy kierowców obejmuje m.in analizę czasu pracy i wykroczeń. Przygotowany raport daje przedsiębiorstwu możliwość sprawdzenia, czy zatrudniony kierowca przestrzega zasad określonych w przepisach rozporządzenia 561/2006/WE. W ramach przeprowadzanych analiz można również określić czy pracownik nie zwiększa swojego wynagrodzenia dokonując zbędnej rejestracji takich aktywności jak inna praca lub dyżur. Oferowana usługa umożliwia również ocenę ciągłości odczytywanych danych, a także przypomnienia o zbliżającym się terminie odczytu karty kierowcy lub tachografu cyfrowego.

W ramach tej usługi otrzymasz:

  • raport wykroczeń,
  • raport terminów odczytu kart i tachografów,
  • raport szczegółowej analizy poszczególnych czynności i przebytych kilometrów.
Ewidencja czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy obejmuje również ewidencję. Przygotowywania jest ona w oparciu o dane pochodzące z tachografu oraz informacje o absencjach.  Ewidencja spełnia wszystkie wymogi określone przez akty prawne oraz organy kontrolne takie jak PIP i ITD.  Każda ewidencja obejmuje również sporządzenie informacji o należnych wynagrodzenia brutto, w prostej i przejrzystej formie i obejmuje szczegółowe wyliczenie takich składników jak:

  • nadgodziny,
  • dyżur,
  • praca w porze nocnej.

Wyliczone wartości wystarczy nanieść na listę płac, aby dokonać wypłaty należnego kierowcy wynagrodzenia.

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

Na podstawie ewidencji czasu pracy oraz danych dotyczących delegacji każdy klient otrzymuje rozliczenia płac minimalnych w krajach takich jak Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Norwegia, Holandia i Dania. Dokonamy również niezbędnego zgłoszenia Państwa kierowców. Przygotowany raport zawiera informacją o wyliczonym wynagrodzeniu, a także elementach w nim uwzględnionych.  Na końcu znajduje się informacja, czy pracownikowi należy się w danym miesiącu wyrównanie.

Doradztwo 

W godzinach pracy biura doradzimy w zakresie różnego rodzaju problemów dotyczących: zatrudnienia pracownika, kontroli drogowej, przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy, zakazów ruchu oraz innych kwestii związanych z wykonywaniem przewozów.  Konsultacje prowadzimy zarówno poprzez e-mail, jak i telefon od pn. do pt. w godzinach od 8:00-16:00.

W ramach doradztwa pomożemy również w zmianach licencji, rejestracji pracowników za granicą, rejestracji w różnych systemach poboru opłat drogowych oraz uzyskiwaniu zezwoleń na przewóz odpadów w Polsce, Niemczech, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

Rozliczenie delegacji

Na podstawie danych z kart kierowców oraz informacji z GPS, kart drogowych lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić czas przejść granicznych rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne. Rozliczenie obejmuje sporządzenie podsumowania podroży służbowych w danym okresie oraz wystawienie poleceń podroży służbowych. Klient otrzymuje tym samym komplet dokumentów na podstawie, którego może rozliczyć wynagrodzenie kierowcy.

Bezpieczne dokumenty pracownicze

W ramach tej usługi dokonamy analizy Państwa umów o pracę, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów pracowniczych. Zalecimy również wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, a także przygotujemy nowe umowy o pracę oraz zlecenie zgodnie z preferencjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń w firmie. Usługa obejmuje również audyt wcześniejszej dokumentacji.  Sporządzamy również dla klientów inne dokumenty takie jak informacje dodatkowe do warunków zatrudniania, protokoły odbioru pojazdów, czy zarządzenia w zakresie wewnątrzzakładowej organizacji pracy.  Staramy się  zawsze zoptymalizować wysokość należnego wynagrodzenia do możliwości finansowych przewoźnika