W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Austrii oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowcy na terenie Austrii.
 • Rozliczenie czasu pracy w Austrii i należnego wynagrodzenia.
 • Doradztwo w zakresie austriackiej płacy minimalnej.
 • Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ZKO 3.

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej w Austrii

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie firmy wykonujące przewóz międzynarodowy oraz kabotaż zobowiązane są przygotować rozliczenie płacy minimalnej w Austrii, jeżeli operacje te były wykonywane na terenie tego kraju. Pracodawca przed rozpoczęciem przewozu powinien dokonać zgłoszenia pracowników przy pomocy formularza ZKO 3, w którym podaje się informację osobowe firmy oraz pracownika. Przedsiębiorstwo nie musi wyznaczać przedstawiciela w Austrii ponieważ, w przypadku transportu drogowego to kierowca zobowiązany jest posiadać w pojedzie wszelkie niezbędne dokumenty. Każde przedsiębiorstwo, które wykonuje przewozy na terenie Austrii (za wyjątkiem tranzytu) powinno:

 • uzyskać druk A1 z ZUS,
 • sporządzić zgłoszenie  ZKO 3,
 • przetłumaczyć umowę o pracę na język niemiecki,
 • prowadzić ewidencje czasu pracy kierowców,
 • sporządzić rozliczenie płacy minimalnej w Austrii
 • posiadać w pojedzie na wypadek kontroli niezbędną dokumentację w zakresie wynagrodzenia minimalnego w Austrii (ZUS A1, umowę o pracę, ewidencję czasu pracy, potwierdzenie rozliczenia płacy minimalnej w języku niemieckim, listę płac).

Oferujemy kompleksowe rozliczenie płacy minimalnej w Austrii. Rozliczenie opiera się na:

 • przygotowaniu ewidencji czasu pracy w Austrii na podstawie danych z tachografu,
 • rozliczeniu delegacji,
 • rozliczeniu należnej płacy minimalnej oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
 • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

 • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
 • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
 • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej (w języku polskim oraz niemieckim) do klienta. Rozliczenie płacy minimalnej w Austrii jest bezpłatne dla naszych klientów. Dodatkowo przygotujemy zgłoszenie pracowników na formularzu ZKO 3.