Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności artykuł jest nieaktualny i ma jedynie charakter historyczny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Danii.

W 2020 r. duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nowym prawem, przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii. Nowe przepisy mają objąć tylko przewozy kabotażowe i kombinowane. Aktualnie nie ma informacji by obowiązkiem zgłoszenia były objęte przewozy cross-trade i rozładunki oraz załadunki. Duńska płaca minimalna nie będzie obowiązywała, także w przypadku  przewoźników, transportujących towary busami do 3,5 t.

Wskazana ustawa wprowadza następujące regulacje:

  • konieczność wypłaty płacy minimalnej kierowcy na poziomie 163,50 DKK,
  • zgłoszenia każdego kabotażu na terenie Danii poprzez system internetowy.

Zastosowanie rozwiązania, w którym firma będzie musiała zgłaszać każdy przewóz kabotażowy będzie więc generowało dodatkowe obciążenia administracyjne. Dodatkowo dla kierowców realizujących przewozy kabotażowe na terenie Danii, przewoźnik będzie musiał wyodrębnić godziny pracy kierowcy i naliczyć płacę minimalną.

Przewoźnik na żądanie organów kontroli będzie zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów:

  • potwierdzenie zgłoszenia,
  • kopię umowy o pracę,
  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia minimalnego za okresy pracy objęte duńską płacą minimalną,
  • ewidencję czasu pracy na terenie Danii,
  • dokumenty przewozowe.

Wskazane dokumenty przewoźnik będzie mógł dostarczyć elektronicznie w momencie podjęcia kontroli przez właściwe służby. Dopuszcza się by dokumenty były sporządzone w języku angielskim.

System, do zgłaszania kabotaży i przewozów kombinowanych dostępny jest na stronie lub poprzez link https://cutt.ly/LjeAOSV.

Szczegółową instrukcję dotyczącą zgłoszeń można pobrać klikając na link.

Zgloszenia Dania

Zalecamy wykonanie zgłoszenia kabotaży na terenie Danii od 1 stycznia 2021 r.

Wszystkie istotne informacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Danii zostały przedstawione na stronie FSTYR.

https://www.fstyr.dk/en/Cabotage-and-combined-transport/Cabotage-and-combined-transport