Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności artykuł jest nieaktualny i ma jedynie charakter historyczny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Holandii.

Od 1 marca 2020 r. w przypadku przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terenie Holandii wchodzi obowiązek zgłoszenia kierowców delegowanych oraz rozliczenia płacy minimalnej. Obowiązkiem zgłoszenia do holenderskiej płacy minimalnej objęci są kierowcy wykonujący kabotaże oraz rozładunki i załadunki na terenie Niderlandów. Tranzyt będzie pozostawał zwolniony w obowiązku rejestracji. Kierowców będzie można zgłosić do sytemu na okres 12 miesięcy.

  1.  Zgłoszenie pracowników

System zgłoszenia pracowników w Holandii dostępny jest na stronie https://meldloket.postedworkers.nl. Zgłoszenie kierowców nie powinno być problemem, ponieważ formularz nie jest skomplikowany, a wypełnienie go zajmuje około 10 minut. Każde kolejne zgłoszenie wymaga jedynie skopiowania wcześniej przygotowanej deklaracji, więc jednorazowo należy podać wszystkie dane firmy.  Poniżej znajduje się instrukcja wypełnienia formularza w uproszczonej formie (zgłaszającym, właścicielem i osobą kontaktową jest właściciel).  Przygotowanie zgłoszenia w taki sposób zajmuje najmniej czasu i jest jednocześnie najmniej skomplikowane.  Instrukcję można również pobrać klikając na link.

Instrukcja-Holandia_NEW

Wygenerowane zgłoszenie najlepiej wydrukować i przekazać kierowcy. Należy również pamiętać, że firma ma obowiązek udostępnienia  na wezwanie SZW (bezpośrednio lub w wersji cyfrowej): umowy o pracę, odcinki wypłaty, podsumowania godzin pracy, formularze A1 i dowód zapłaty.

2. Przedstawiciel na terenie Holandii

Na ten moment nie trzeba posiadać przedstawiciela na terenie Holandii w przypadku branży transportowej. Należy ustanowić osobę kontaktową (tzw. Contact person). Formularz posiada opcję do wyboru Does this person have a contact address in The Netherlands? – wskazujemy wtedy opcję NO . Przedstawicielem może być osoba, znając w podstawowym stopniu język angielski lub niemiecki (np. właściciel, spedytor lub kierowca).

3. Płaca minimalna w Holandii

Na terenie Niderlandów obowiązuje aktualnie płaca minimalna dla kierowców w wysokości 9,54 EUR.  Obowiązkowo poza zgłoszeniem należy wyposażyć kierowców  w zaświadczenie A1 i umowę przetłumaczoną na język angielski, niemiecki lub niderlandzki.

4. Kary finansowe

Władze Holandii zapowiedziały, że kary związane z niedopełnieniem obowiązków zgłoszenia mogą wynieść do 12 tys. EUR. Uwzględniając jednak, że aktualnie cały system zgłoszenia jest prowizoryczny dla branży transportowej nie należy się spodziewać w początkowym okresie jego funkcjonowania nakładania kar na przedsiębiorstwa (tak jak było to we Francji w 2016 r.).  Zgłoszenia nie będą sprawdzane do 01.09.2020 r.

Należy również nadmienić, że kontrolą zgłoszeń zajmować się mają jedynie służby Niderlandzkiej Inspekcji Pracy (SZW). Nie wiadomo aktualnie czy kontrole będą prowadzone przez policję lub/i Niderlandzką Inspekcję Transportu Drogowego (ILenT).