Płaca minimalna w Holandii – podstawowe informacje

Od 1 marca 2020 r. w przypadku przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terenie Holandii wchodzi obowiązek zgłoszenia kierowców delegowanych oraz rozliczenia płacy minimalnej. Obowiązkiem zgłoszenia do holenderskiej płacy minimalnej objęci są kierowcy wykonujący kabotaże oraz rozładunki i załadunki na terenie Niderlandów. Tranzyt będzie pozostawał zwolniony w obowiązku rejestracji. Kierowców będzie można zgłosić do sytemu na okres 6 miesięcy analogicznie jak w przypadku Niemiec, więc nie będzie konieczności wykonywania każdorazowych zgłoszeń kierowców delegowanych do Holandii.

Na terenie Niderlandów obowiązuje również płaca minimalna dla kierowców w wysokości 9,54 EUR.  Aktualnie zasady rozliczenia wynagrodzenie minimalnego dla kierowców wykonujących przewozy na terenie Holandii nie zostały jeszcze ustalone. Obowiązkowo poza zgłoszeniem należy wyposażyć kierowców również w zaświadczenie A1.

Więcej informacji zostanie opublikowanych  w połowie lutego.

Oficjalne informacje o delegowaniu kierowców do NL.