Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Włoch.

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę na terenie Włoszech stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują przewozy kabotażowe na terenie tego kraju. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z włoskimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej oraz dyrektywą 96/71/WE.  Przygotowujemy również rozliczenia na potrzeby kontroli dla firmy nie będących naszymi klientami oraz pomagamy w tworzeniu zgłoszeń. 

Rozliczenie opiera się na:

  • oszacowaniu godzin pracy we Włoszech na podstawie danych z tachografu,
  • wyliczeniu należnego wynagrodzenia oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
  • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

  • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
  • wykaz odcinków objętych przepisami o delegowaniu (przewozy cross-trade i kabotaż),
  • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta.