Rozliczenie wynagrodzenia za pracę na terenie Włoszech stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują przewozy kabotażowe na terenie tego kraju. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z włoskimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej oraz dyrektywą 96/71/WE.  Przygotowujemy również rozliczenia na potrzeby kontroli dla firmy nie będących naszymi klientami oraz pomagamy w tworzeniu zgłoszeń. 

Rozliczenie opiera się na:

  • oszacowaniu godzin pracy we Włoszech na podstawie danych z tachografu,
  • rozliczeniu delegacji,
  • wyliczeniu należnego wynagrodzenia oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
  • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

  • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
  • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
  • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta.