W ramach usługi Kontrola PIP i ITD oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy za okres objęty kontrolą (dla osób nie będących klientami firmy).
 • Kompleksowy audyt przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonej kontroli.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji kadrowej na potrzeby kontroli.
 • Doradztwo.
 • Możliwość reprezentowania klienta na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowy opis usługi Kontrola PIP i ITD – wsparcie

Otrzymanie informacji o wszczęciu kontroli ITD lub PIP nie oznacza, że przewoźnik otrzyma maksymalną karę. Należy pamiętać, że do postępowania kontrolnego należy się odpowiednio przygotować. Ważne jest uzupełnienie brakujących dokumentów oraz właściwe skorygowanie już istniejących. Daje to możliwość uniknięcia kary lub zredukowania jej o znaczącą kwotę. Nasze biuro pomaga przewoźnikom na całej drodze kontroli, od przygotowania dokumentacji po odwołania od decyzji po kontrolnych.

Większość przygotowanych przez nas kontroli kończy się brakiem karty lub najniższą możliwą do nałożenia kwotą mandatu jeżeli skala naruszeń na to pozwala. Poniżej prezentujemy podstawowe wskazówki podczas kontroli PIP i ITD:

 1. Pierwszym elementem od którego zaczyna się kontrola w przedsiębiorstwie jest otrzymanie zawiadomienia, które wyznacza proponowany dzień i godzinę przeprowadzenia kontroli.
 2. Pamiętaj, jeżeli z ważnego względu nie odpowiada ci czas przeprowadzenia kontroli lub uważasz, że masz mało czasu na przygotowanie dokumentów, możesz złożyć wniosek o przeniesienie terminu kontroli. BRK pomaga napisać skuteczny wniosek.
 3. Przygotuj pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentować firmę przed organem kontrolnym. BRK oferuje możliwość reprezentowania przewoźnika przed organem kontrolnym wobec czego masz pewność, że złożone wyjaśnienia nie obciążą twojej firmy.
 4. Zastanów się gdzie będzie prowadzona kontrola. Wygodniejszym rozwiązaniem jest wskazanie, aby kontrolujący dokonał analizy dokumentów w swojej jednostce.
 5. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. W miarę możliwości należy uzupełnić wszelkie braki, spisać wyjaśnienia kierowców, zebrać wydruki z tachografu oraz skompletować dane cyfrowe.  Pamiętaj  zawiadomienie o kontroli zawiera ogólny zarys dokumentów nie więc musisz przygotowywać tych, które nie dotyczą twojej firmy. BRK pomaga przygotować dokumentację do kontroli PIP i ITD.
 6. Pamiętaj jeżeli właściwie przygotujesz dokumenty do kontroli nawet w przypadku otrzymania kary masz możliwość odwołania się. Wykazanie, że przewoźnik dołożył wszelkiej staranności by uniknąć naruszeń może spowodować cofnięcie decyzji.

Wsparcie podczas kontroli PIP i ITD obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów. takich jak ewidencja czasu pracy, zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu oraz dokumenty kadrowe. Na podstawie audytu wskażemy okresy podczas, których nie było włożonej karty kierowcy, a także sprawdzimy poprawność i ciągłość odczytów danych. Dokonamy również sprawdzenia umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych. Dzięki analizie naruszeń będzie możliwe stworzenie dokumentów w zakresie kar porządkowych. Po zakończeniu kontroli dokonamy sprawdzenia poprawności protokołów po kontrolnych oraz sporządzenia odwołań. Naszą podstawową zasadą jest współpraca w czasie kontroli ze służbami, a nie konfrontacja. Dzięki temu bardzo często można uniknąć wysokich kar.

Usługa dostępna, tylko w przypadku zawarcia umowy na usługę rozliczania czasu pracy kierowców. W ramach usługi BRK nie wykonuje jednorazowych zleceń dla firm, które nie są klientami w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.