Przedstawiciel we Francji i Włoch jest konieczny w przypadku gdy firma deleguje swoich kierowców do jednego z tych krajów. W przypadku Francji konieczność wyznaczenia przedstawiciela stanowi obowiązek dla wszystkich firm wykonujących przewozy międzynarodowe oraz kabotaż (za wyjątkiem tranzytu). W przypadku Włoch należy natomiast wyznaczyć przedstawiciela w przypadku realizacji przewozów kabotażowych.

Zadania przedstawiciela:

 • kontakt w przypadku kontroli drogowej oraz kontroli przedsiębiorstwa,
 • przechowywanie dokumentów (zgłoszenia, umowy, pełnomocnictwo oraz rozliczenia),
 • pomoc kierowcy w przypadku niejasności podczas kontroli drogowej.

Przedstawiciel we Francji powinien być ustanowiony w formie umowy i pełnomocnictwa. Dane osoby wyznaczonej przez przedsiębiorstwo zapisane są na formularzu zgłoszeniowym. Służby kontrolne we Francji oraz Włoszech powinny mieć możliwość kontaktu z przedstawicielem w języku francuskim lub na terenie Włoch – włoskim. Praktyka pokazuje, że w przypadku różnych wątpliwości w szczególności służby francuskie korzystają z takiego kontaktu podczas kontroli pojazdów.  Brak wyznaczenia przedstawiciela i wystawienia dokumentów potwierdzających oddelegowanie najczęściej skutkuje nałożeniem kary na przedsiębiorstwo w wysokości kilkuset euro (najczęściej około 600 EUR). Natomiast brak możliwości kontaktu z przedstawicielem kończy się karą do 160 EUR. Maksymalna wysokość kary jaka może być nałożona z tytułu braku wyznaczonej osoby, posługującej się właściwym językiem może wynieść 3750 EUR.

Biuro rozliczeń kierowców oferuje klientom możliwość skorzystania z przedstawiciela na terenie Francji naszego partnera biznesowego firmy QEfinance. Dzięki platformie internetowej firma może zawrzeć umowę o przedstawicielstwo oraz pełnomocnictwo. Dzięki platformie QE przekazywanie dokumentów z naszej firmy do przedstawiciela odbywa się w sposób automatyczny. Dodatkowo pomagamy w założeniu konta na platformie SIPSI oraz wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych.

Koszt ustanowienia przedstawiciela na ternie Francji / Włoch kształtuje się następująco:

 • 63 zł/msc do 5 pracowników
 • 105 zł/msc do 10 pracowników
 • 168 zł/msc do 20 pracowników
 • 210 zł/msc bez limitu pracowników

Płatność dokonywana jest za 6 miesięcy z góry. W przypadku firm rozliczających czas pracy kierowców w BRK zgłoszenie w systemie SIPSI jest bezpłatne, dla osób nie będących klientami w zakresie usługi rozliczanie czasu pracy kierowców koszt zgłoszenia wynosi 40,00 zł netto. 

W celu skorzystania z usługi przedstawiciela należy:

 1. Zarejestrować się na stronie . W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 71 707 29 59.
 2. Wybrać właściwy pakiet dostosowany do ilości zgłaszanych pracowników.
 3. Opłacić fakturę proforma.
 4. Podpisać umowę i wgrać zeskanowany plik poprzez portal QEsystem
 5. Dokonać zgłoszenia poprzez portal SIPSI. W przypadku zlecenia zgłoszenia dla BRK należy przesłać wypełnioną tabelę na adres biuro@ibrk.pl. 
 6. Wgrać zgłoszenia poprzez portal QEsystem. 

Skorzystanie z naszej oferty daje możliwość przesłania wszelkich rozliczeń do przedstawiciela, tak by były dostępne w każdej chwili dla służb kontrolnych. Ponadto przedstawiciel świadczy bieżącą obsługę telefoniczną służb kontrolnych, a także przekazuje dokumenty pomiędzy klientem, naszą firmą oraz służbami kontrolnymi.

Partner BRK w zakresie przedstawicielstwa