Uwaga! W związku ze zmianą przepisów w ramach pakietu mobilności oferta będzie niedostępna od 2 lutego 2022 r. Nowe przepisy znoszą obowiązek posiadania przedstawiciela zagranicznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie rozliczania kierowców krajowych i międzynarodowych na stronie.

Kiedy potrzebny jest przedstawiciel we Francji i Włoszech?

Przedstawiciel we Francji  jest konieczny w przypadku gdy firma deleguje swoich kierowców do tego kraju. W przypadku Francji konieczność wyznaczenia przedstawiciela stanowi obowiązek dla wszystkich firm wykonujących przewozy międzynarodowe oraz kabotaż (za wyjątkiem tranzytu).

W przypadku Włoch należy natomiast wyznaczyć przedstawiciela w przypadku realizacji tylko i wyłącznie przewozów kabotażowych. 

Jak ustanowić przedstawiciela na terenie Francji ?

Zgodnie z przepisami Loi Macron przedstawiciel odpowiedzialny jest za kontakt z francuskimi służbami. Stanowi pośrednika pomiędzy firmą, a administracją francuską na potrzeby płacy minimalnej.

Zadania przedstawiciela:

 • kontakt w przypadku kontroli drogowej oraz kontroli przedsiębiorstwa,
 • przechowywanie dokumentów (zgłoszenia, umowy, pełnomocnictwo oraz rozliczenia),
 • pomoc kierowcy w przypadku niejasności podczas kontroli drogowej.

Przedstawiciel we Francji powinien być ustanowiony w formie umowy i pełnomocnictwa. Dane osoby wyznaczonej przez przedsiębiorstwo zapisane są na formularzu zgłoszeniowym. Służby kontrolne we Francji oraz Włoszech powinny mieć możliwość kontaktu z przedstawicielem w języku francuskim lub na terenie Włoch – włoskim. Praktyka pokazuje, że w przypadku różnych wątpliwości w szczególności służby francuskie korzystają z takiego kontaktu podczas kontroli pojazdów.  Brak wyznaczenia przedstawiciela i wystawienia dokumentów potwierdzających oddelegowanie najczęściej skutkuje nałożeniem kary na przedsiębiorstwo w wysokości kilkuset euro (najczęściej około 600 EUR). Natomiast brak możliwości kontaktu z przedstawicielem kończy się karą do 160 EUR. Maksymalna wysokość kary jaka może być nałożona z tytułu braku wyznaczonej osoby, posługującej się właściwym językiem może wynieść 3750 EUR.

Przedstawiciel na terenie Francji od BRK

BRK oferuje klientom możliwość skorzystania z przedstawiciela na terenie Francji. W skład usługi wchodzą następujące czynności:

 • Reprezentacja przed inspekcja drogowa i innymi służbami
 • Archiwizacja dokumentów w formie papierowej i elektronicznej
 • Bezpłatne tłumaczenia przysięgłe niezbędne każdemu pracownikowi delegowanemu: umowa o pracę, lista płac, zaświadczenia lekarskie, uprawnienia zawodowe.
 • Administracja certyfikatami delegacji w SIPSI (w przeciągu roku 2 certyfikaty dla kierowcy, zgłoszone w systemie SIPSI)
 • W przypadku kontroli tłumaczenie niezbędnych dokumentów
 • Pomoc w kontaktach z Administracja francuska ( policja, żandarmeria, służby celne , itd….)
 • Pomoc w zdarzeniach losowych na drogach francuskich oraz rezerwacja hoteli w nagłych przypadkach
 • Dostępność przedstawiciela 7.00-22.00 łącznie z weekendami oraz w dni świąteczne

Od 18 lipca 2019 r. przedstawiciel powinien mieć numer SIREN – francuski odpowiednik numeru REGON potwierdzający legalność prowadzonej działalności.

Płatność dokonywana jest za 6 miesięcy z góry. Cena za usługę zależy od liczby zgłoszeń. Oferta przedstawiciela BRK dostępna tylko w przypadku rozliczania kierowców przez firmę. Nie ma możliwości zakupu usługi osobno.