Szczegółowy zakres świadczonych usług.

Znając problemy przewoźników drogowych oraz w oparciu o własne doświadczenie, nasze biuro przygotowało specjalną ofertę dla przewoźników z całej Polski. Nasza oferta w ramach podstawowego pakietu oferuje kompleksowe usługi dla firm transportowych.

Właściwe rozliczanie kierowców jest niezwykle ważne w przypadku każdego przedsiębiorstwa transportowego nie tylko ze względu na bezpieczeństwo przewozów lecz również z powodu wysokich sankcji karnych, które mogą wynieść nawet 30 000 zł. Należy pamiętać, że każdy przewoźnik powinien kontrolować czas pracy każdego kierowcy gdyż podczas kontroli to przewoźnik (właściciel licencji) ponosi konsekwencje nie przestrzegania czasu pracy przez kierowców.

1. Raport kontrolny

Przygotowujemy raporty z wykroczeń wynikających rozporządzenia 561/2006 wraz z opisem możliwych przyczyn powstania. W ramach raportu przygotowywane są również kary porządkowe dla kierowców umożliwiające uniknięcie odpowiedzialności z tytułu wykroczeń. Raport jest zgodny z taryfikatorem Inspekcji Transportu Drogowego z podziałem na kary dotyczące kierowcy oraz firmy, gdyż istnieje możliwość wygenerowania raportu zgodnie z taryfikatorami m.in: niemieckim, francuskim, holenderskim, angielskim, hiszpańskim oraz innych krajów (łącznie 22 kraje). W ramach świadczonych usług:

  • systematycznie monitorujemy wykroczenia,
  • przesyłamy raporty wykroczeń,
  • sprawdzamy tzw. jazdę bez karty,
  • przygotowujemy upomnienia oraz nagany,
  • opisujemy tarczki oraz wydruki,
  • przypominamy o odczytach,
  • udzielamy porad w zakresie czasu pracy kierowców.

Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z obowiązującymi przepisami zawierająca przydatne informacje o liczbie przejechanych kilometrów, przepracowanych godzinach oraz automatyczne odbiory godzin nadliczbowych wraz z odpowiednimi wnioskami, co zmniejsza ogólną liczbę godzin nadliczbowych.

Lista wynagrodzeń brutto zgodna z ewidencją czasu pracy kierowcy. Każdy przewoźnik zdaje sobie sprawę, że specyfika pracy kierowcy powoduje, że należy stosować odrębne rozwiązania płacowe niż w przypadku zwykłych pracowników. Nasi klienci otrzymują listy wynagrodzeń zgodne z ewidencją czasu pracy z rozliczeniem ryczałtów oraz dodatków. Tym samym chronimy przed roszczeniami pracowników oraz kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolujemy również nadgodziny co pozwala optymalizować wydatki płacowe. Nasze doświadczenia z kontroli PIP pozwalają nam tworzyć dokumenty analogiczne do tych jakie generują inspektorzy podczas kontroli. Tym samym firma ma pewność, że pracownikowi nie będzie musiała wypłacać zaległych nadgodzin, dyżurów oraz dodatków za pracę w porze nocnej. Od 1 stycznia 2017 r. wykonujemy również ewidencję dla Zleceniobiorców z uwzględnieniem minimalnej stawki 13 zł/h. 

Diety  rozliczane w oparciu o dane z kart kierowców. Nasze rozliczenie umożliwia dokładne oszacowanie kwot wymaganych przez ustawę o czasie pracy kierowców. Od 2014 r. prowadziliśmy wiele spraw w kwestii wypłaty zaległych ryczałtów noclegowych. Tym samym proponujemy naszym klientom pełną obsługę w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowych na terenie Polski oraz krajów UE. Chronimy też przed roszczeniami ze strony kierowców oraz pomagamy w rozliczaniu płacy minimalnej w Niemczech.

Rozliczenie płacy minimalnej w Unii Europejskiej – dla każdego klienta bez dodatkowych opłat przygotowujemy rozliczenie płac minimalnych w Niemczech (Milog), Francji (Loi Macron), Włoszech, Holandii, Austrii w ramach, którego każdy Klient otrzymuje rozliczenie z uwzględnieniem diet i ryczałtu noclegowego oraz proporcjonalnym odliczeniem dziennych kwot ryczałtów zgodnie z prawem występującym w poszczególnych krajach. Staramy się optymalizować wysokość wychodzących wyrównań poprzez przygotowywanie stosownej dokumentacji. 

Pomoc w przypadku kontroli PIP i ITD stanowi uzupełnienie oferty firmy. W przypadku, kiedy wobec przedsiębiorstwa zostaną podjęte czynności kontrolne, podejmujemy działania zmierzające do uzupełnienia dokumentacji oraz przygotowania jej w celu obniżenia potencjalnej kary. O jakości naszych usług świadczy fakt, że żadna z obsługiwanych firm nie miała kontroli ITD i PIP.