W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej we Francji (Loi Macron) oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy na terenie Francji w języku francuskim i polskim.
 • Rozliczenie czasu pracy we Francji i należnego wynagrodzenia.
 • Przedstawiciela na terenie Francji w korzystnej ofercie cenowej.
 • Zgłoszenie pracowników za pośrednictwem platformy SIPSI.
 • Pomoc podczas kontroli.
 • Doradztwo w zakresie francuskiej płacy minimalnej.

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej we Francji

Rozliczenie płacy minimalnej we Francji (Loi Macron) stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują przewóz międzynarodowy na terenie tego kraju oraz kabotaż. Wynika to z wdrożenia w dniu 1 lipca 2016 r. dekretu nr. 2016-418, który określił szczegółowe uregulowania odnoszące się do francuskiego wynagrodzenia minimalnego dla pracowników delegowanych. Każde przedsiębiorstwo, które wykonuje wyżej wskazane przewozy powinno:

 • wyznaczyć przedstawiciela na terenie Francji,
 • uzyskać druk A1 z ZUS,
 • sporządzić zgłoszenie poprzez portal SIPSI,
 • prowadzić ewidencje czasu pracy kierowców,
 • sporządzić rozliczenie płacy minimalnej we Francji
 • posiadać na wypadek kontroli niezbędną dokumentację w zakresie wypłaty francuskiego wynagrodzenia minimalnego.

Przedstawiciel na terenie Francji ma za zadanie kontakt ze służbami kontrolnymi celem przekazania niezbędnej dokumentacji w przypadku kontroli. W ramach kompleksowej usługi rozliczania czasu pracy kierowcy oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z naszego przedstawicielstwa w cenie 100,00 zł. Przedstawicielstwo to obejmuje sporządzenie wszelkich dokumentów oraz ewentualne udostępnienie ich w formie elektronicznej. Jednocześnie wszelkie koszty związane z tłumaczeniem dokumentów klient jest zobowiązany opłacić we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej oferty naszego tłumacza. Dokumenty w zakresie rozliczenia francuskiego wynagrodzenia minimalnego należy przechowywać przez okres 18 miesięcy od momentu zakończenia delegowania.

Przygotowane przez BRK rozliczenie płacy minimalnej we Francji opiera się na:

 • oszacowaniu czasu pracy kierowcy we Francji na podstawie danych z tachografu i informacji o przejściach granicznych,
 • rozliczeniu delegacji,
 • zapewnieniu przedstawicielstwa i stworzeniu dokumentów zgłoszeniowych poprzez system SIPSI,
 • rozliczeniu należnego wynagrodzenia oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
 • sporządzeniu imiennego raportu w dwóch językach.

W celu rozliczenia francuskiej płacy minimalnej klient dostarcza:

 • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
 • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
 • odczyt z karty kierowcy.

Nasi klienci otrzymując raport rozliczeniowy oraz ewidencję czasu pracy. Usługę rozliczenia płacy minimalnej we Francji świadczymy w ramach naszych usług rozliczeniowych. Za rozliczenie nie trzeba dokonywać dodatkowej opłaty. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z naszego przedstawicielstwa we Francji.