W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Niemczech (Milog) oferujemy:

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy na terenie Niemiec w języku niemieckim i polskim.
 • Rozliczenie czasu pracy w Niemczech i należnego wynagrodzenia,
 • Zgłoszenie pracowników oddelegowanych do Niemiec,
 • Pomoc podczas kontroli.
 • Doradztwo w zakresie niemieckiej płacy minimalnej (Milog).

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej w Niemczech (Milog)

Niemiecka płaca minimalna (Milog) obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują zadania transportowe na terenie Niemiec. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z niemieckimi przepisami dotyczącymi pracy kierowców oraz dyrektywą 96/71/WE. W należnym wynagrodzeniu uwzględniamy polskie diety oraz ryczałt noclegowy, który pomniejszamy o obowiązkowe odliczenia zgodnie z ustawą Milog. Optymalizujemy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, jego składników oraz wysokości stawek przysługujących za zagraniczną podróż służbową w taki sposób by wyrównanie było możliwie jak najniższe, a przewoźnik mógł spełnić wszystkie wymogi przewidziane w ustawie o niemieckiej płacy minimalnej. Ewidencja czasu pracy kierowcy, delegacje oraz rozliczenie Milog stanowią spójną całość odpowiadającą niemieckim wytycznym. Jednocześnie liczne, pozytywnie zakończone kontrole potwierdzają jakość naszych rozliczeń. Żaden z naszych klientów nigdy nie otrzymał kary finansowej od Niemieckiej Służby Celnej.  Przygotowujemy również rozliczenia na potrzeby kontroli dla firmy nie będących naszymi klientami.

Niemiecka płaca minimalna (Milog) rozliczana jest w oparciu o :

 • oszacowaniu godzin pracy w Niemczech na podstawie danych z tachografu,
 • rozliczeniu delegacji,
 • wyliczeniu należnego wynagrodzenia oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
 • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

 • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
 • wykaz przejść granicznych na podstawie karty drogowej lub dane z GPS,
 • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta. Rozliczenie realizujemy w ramach kompleksowej usługi rozliczenia czasu pracy kierowcy i nie pobieramy dodatkowych opłat. Dla klientów, którzy nie chcą samodzielnie zgłaszać kierowców do niemieckiej płacy minimalnej bezpłatnie zarejestrujemy pracowników przy pomocy portalu www.meldeportal-mindestlohn.de. Rozliczenie odbywa się na podstawie karty kierowcy oraz informacji o przejściach granicznych. Rozliczenie niemieckiej płacy minimalnej (Milog) wykonywane jest po zakończeniu miesiąca w terminie do 7 dni roboczych.