Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczania płac zagranicznych (sektorowych) w transporcie drogowym, w tym również płacy zagranicznej na terenie Niemiec.

W ramach usługi rozliczenie płacy minimalnej w Niemczech (Milog) oferujemy:

  • Przygotowanie ewidencji czasu pracy na terenie Niemiec w języku niemieckim i polskim.
  • Rozliczenie czasu pracy w Niemczech i należnego wynagrodzenia,
  • Pomoc podczas kontroli.
  • Doradztwo w zakresie niemieckiej płacy (Milog).

Szczegółowy opis usługi rozliczenia płacy minimalnej w Niemczech (Milog)

Niemiecka płaca (Milog) obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego stanowi obowiązek wszystkich przedsiębiorstw, których kierowcy wykonują zadania transportowe na terenie Niemiec. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z niemieckimi przepisami dotyczącymi pracy kierowców oraz dyrektywą 96/71/WE. Optymalizujemy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, poprzez analizę odcinków

Ewidencja czasu pracy kierowcy oraz rozliczenie Milog stanowią spójną całość odpowiadającą niemieckim wytycznym. Jednocześnie liczne, pozytywnie zakończone kontrole potwierdzają jakość naszych rozliczeń. Żaden z naszych klientów nigdy nie otrzymał kary finansowej od Niemieckiej Służby Celnej.

Niemiecka płaca (Milog) rozliczana jest w oparciu o :

  • oszacowaniu godzin pracy w Niemczech na podstawie danych z tachografu,
  • wyliczeniu należnego wynagrodzenia oraz ustaleniu ewentualnej dopłaty,
  • sporządzeniu imiennego raportu i ewidencji w dwóch językach.

W celu rozliczenia płacy niemieckiej klient dostarcza:

  • jednorazowo skan umowy o pracę w celu optymalizacji,
  • wykaz odcinków objętych delegowaniem (przewozy cross-trade i kabotaż)
  • odczyt z karty kierowcy.

Rozliczenia przygotowujemy w wymaganych terminach i przesyłamy w postaci elektronicznej do klienta. Rozliczenie realizujemy w ramach kompleksowej usługi rozliczenia czasu pracy kierowcy i nie pobieramy dodatkowych opłat. Rozliczenie odbywa się na podstawie karty kierowcy oraz informacji o rodzaju wykonywanych przewozów na poszczególnych odcinkach. Rozliczenie niemieckiej płacy (Milog) wykonywane jest po zakończeniu miesiąca w terminie do 10 dni roboczych.