Od jakiegoś czasu serwisy branżowe przekazują informacje, że poszczególne kraje znoszą część norm odnoszących się do czasu pracy kierowców lub je zmieniają. Należy pamiętać, że Komisja Europejska nadal nie wydała jednolitych wytycznych w tym zakresie. Oznacza to, że „rozluźnienie” obowiązuje jedynie na terenie kraju / landu w jakim je wprowadzono i może stanowić dla przedsiębiorstwa pułapkę.

Trzeba uwzględnić, że ITD / PIP może kontrolować czas pracy kierowców 365 dni wstecz podczas kontroli w firmie. W takiej sytuacji nie można wykluczyć, że gdy kontrola odbędzie się np. w październiku, na firmę zostanie nałożona kara za przekroczenia z marca.  Zalecam więc być ostrożnym w zakresie wszelkich odstępstw, zwłaszcza że w wielu krajach dotyczą one tylko przewozu określonych towarów. Do czasu kiedy zmiany w przepisach nie zostaną wydane przez Komisję Europejską, w przewozach międzynarodowych należy przestrzegać standardowych przepisów rozp. 561/2006/WE. Jednocześnie w sytuacji, każdego odstępstwa od przepisów należy sporządzać wydruk wraz z opisem i przechowywać go w przedsiębiorstwie przez rok czasu.

Brak stosownych wydruków może w przyszłości zakończyć się wysoką karą po wizycie ITD lub PIP. Należy pamiętać również, że kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa opiera się o przepisy obowiązujące w Polsce, a nie np. w Niemczech czy Francji. Przekroczenia powstałe z powodu stosowania czasowych wyjątków, będą więc traktowane jako naruszenia bez względu na fakt ich czasowego obowiązywania na terenie jakiegoś kraju.

Categories: Aktualności