W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną od 14 lutego 2021 r. Słowacja, Czechy oraz Tyrol zostały uznane za obszary wysokiego ryzyka. W związku z tym na granicach z Czechami oraz Tyrolem wprowadzono tymczasowe kontrole. W związku, z wprowadzonymi obostrzeniami kierowcy podróżujące do Niemiec ze wskazanych regionów zobowiązane są do rejestracji na stronie https://www.einreiseanmeldung.de . Kierowca podróżujący z rejonów wysokiego ryzyka powinien również przedstawić negatywny test na COVID-19 (ważny 48h).

Zaleca się unikanie wjazdu do Niemiec poprzez granicę niemiecko-czeską oraz niemiecko-austriacką (w obszarze Tyrolu), ze względu na potencjalne trudności oraz kolejki. Należy pamiętać, że każdorazowa decyzja, co do wjazdu na teren Niemiec podejmowana jest przez straż graniczną. Jednocześnie należy się spodziewać, że jak w przypadku innych ograniczeń, prawdopodobnie i te mogą zostać zniesione dla kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz ładunków.

W przypadku przekraczania granicy w miejscach objętych kontrolą istnieje możliwość wykonania testu za niewielką odpłatnością.

Categories: Aktualności