Informujemy, że żandarmeria we Francji w ostatnim czasie rygorystycznie dokonuje kontroli dokumentów związanych z oddelegowaniem pracowników. Przypominamy,  że pracownik wykonujący pracę na terenie Francji (kabotaż, rozładunki i załadunki) powinien posiadać:

  1. Ważne zaświadczenie o oddelegowaniu z systemu SIPSI.
  2. Kopię umowy o pracę.
  3. Zaświadczenie A1 z ZUS.

Jednocześnie zgodnie z informacjami jakie przekazała nam jedna z kontrolowanych firm w przypadku braku dokumentu SIPSI żandarmi nałożyli karę w wysokości nawet 675 EUR, a za brak kopi umowy o pracę 340 EUR. Jednocześnie funkcjonariusze powszechnie nie przyjmują dokumentów w postaci elektronicznej (np. na tablecie lub telefonie). Konieczne jest więc przekazanie kierowcy dokumentów w wersji papierowej, celem uniknięcia kary.

Categories: Aktualności