Opieramy naszą współpracę na jasnych i prostych zasadach. Nie stosujemy nieuczciwych praktyk związanych z zawieraniem umów terminowych bez możliwości ich wcześniejszego zerwania. Oferujemy dwa rodzaje współpracy:

Klient zamierzający podjąć współpracę powinien:

  • przygotować odczyty z tachografu w formacje ddd,
  • zestawienie przejść granicznych,
  • wzór stosowanej umowy o pracę z kierowcami,
  • wykaz kierowców oraz pojazdów.

W przypadku kontroli ITD lub PIP należy przygotować:

  • skan pisma z zawiadomieniem o wszczęciu kontroli,
  • wykaz kierowców oraz pojazdów wykorzystywanych  w okresie objętym kontrolą,
  • wykaz urlopów oraz dni wolnych w okresie objętym kontrolą,
  • skany umów o pracę oraz innych dokumentów określających warunki pracy i wynagradzania,
  • wszystkie odczyty z tachografów oraz kart kierowcy z okresu objętego kontrolą.

Wskazane powyżej informacje należy do nas przesłać. Na ich podstawie przygotujemy dla Państwa wszelkie niezbędne informacje. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania rozliczenia. Wszelkie przesłane zlecenia będą na bieżąco rozliczane i odsyłane na wskazany adres e-mail.