Kompleksowe rozliczenia czasu pracy kierowców

Oferujemy rozliczenia czasu pracy kierowców dopasowane do potrzeb przewoźników. Posiadamy elastyczną ofertę, która uwzględnia potrzeby zarówno małych przedsiębiorstw jednoosobowych, jak i dużych firm transportowych. Zapewniamy stałą opiekę nad klientem, opracowujemy kompleksowe analizy oraz służymy profesjonalnym doradztwem w zakresie przepisów transportowych.

Dzięki współpracy z naszą firmą otrzymują Państwo pełne rozliczenie obejmujące ewidencję czasu pracy kierowców, delegacje, analizę naruszeń oraz rozliczanie płac minimalnych w Unii Europejskiej. Korzystamy z najlepszych dostępnych narzędzi do rozliczania czasu pracy kierowców, w tym oprogramowania Tachoscan oraz SuperTacho. W każdym miesiącu realizujemy rozliczenia dla blisko 1300 kierowców zatrudnionych w blisko 250 przedsiębiorstwach transportowych z terenu całej Polski.

Podjęcie współpracy z naszą firmą przebiega w następujących krokach:

  1. Przesłanie formularza ofertowego, wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ibrk.pl lub kontakt telefoniczny z biurem pod numerem telefonu 91 307 03 74.
  2. Akceptacja przez klienta, przesłanej oferty. 
  3. Podpisanie umowy w zakresie usługi rozliczania czasu pracy kierowców.
  4. Przesłanie danych dotyczących rozliczanych kierowców, wzorów stosowanych umów oraz dokumentacji wewnątrzzakładowej odnoszącej się do zatrudnionych kierowców.

Po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów, dokonujemy ich audytu, a następnie kontaktujemy się z klientem celem zaproponowania ewentualnych usprawnień i zmian. 

W każdym miesiącu należy dostarczyć:

  1. Dane cyfrowe w formacie ddd, obejmujące rozliczany miesiąc kalendarzowy lub/i skany wykresówek.
  2. Informację na temat udzielonych urlopów, zwolnień chorobowych oraz innych nieobecności w pracy zatrudnionych kierowców.
  3. Dane dotyczące pracy w poszczególnych krajach (skan karty drogowej, raport GPS lub zestawienie przejść granicznych) w przypadku zlecenia rozliczeń delegacji i płac minimalnych w krajach UE.

Wskazane informacje należy dostarczyć na adres e-mail. Standardowy termin realizacji rozliczenia wynosi do 5 dni roboczych. 

Po dostarczeniu kompletu informacji, otrzymują Państwo komplet gotowych rozliczeń i raportów. Rozliczenia wystarczy przekazać do biura księgowego, celem ujęcia ich w dokumentacji księgowej i rozliczenia składek ZUS. Dodatkowo wybrane raporty należy wydrukować i przekazać do podpisu dla zatrudnionych kierowców. 

Zapraszamy do współpracy.