Uwaga! W związku z wejściem w życie od 2 lutego 2022 r. przepisów Pakietu mobilności artykuł jest nieaktualny i ma jedynie charakter historyczny. Od 2 lutego 2022 r. kierowcy objęci przepisami o delegowaniu (wykonujący przewozy cross-trade i kabotaż) powinni być zgłoszeni za pośrednictwem serwisu IMI.

Niemcy (MILOG)
Zgłoszenie: WYMAGANE PRZEZ STRONĘ WWW.MELDEPORTAL-MINDESTLOHN.DE
Kiedy należy zgłosić kierowcę: KABOTAŻ, TRANSPORT DO / Z NIEMIEC, CROSS-TRADE
Kogo należy zgłosić: PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia: 6 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie: NIE
Konieczność posiadania przedstawiciela: NIE
Druk A1: NIE WYMAGANY, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Przetłumaczona umowa: NIE WYMAGANA, ALE ZALECA SIĘ POSIADANIE
Inne dokumenty: BRAK
Stawka minimalna: 9,50 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet: TAK
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego: TAK

FRANCJA

Zgłoszenie: WYMAGANE PRZEZ STRONĘ www.sipsi.travail.gouv.fr
Kiedy należy zgłosić kierowcę: KABOTAŻ, TRANSPORT DO /Z FRANCJI, CROSS-TRADE
Kogo należy zgłosić: PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia: 6 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie: TAK – OBOWIĄZKOWO W FORMIE PAPIEROWEJ
Konieczność posiadania przedstawiciela: TAK – OBOWIĄZKOWO OSOBA POSIADAJĄCA SIRET
Druk A1: TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa: WYMAGANA
Inne dokumenty: BRAK
Stawka minimalna: 10,15 – 10,39 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet: NIE
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego: TAK

 

AUSTRIA

Zgłoszenie WYMAGANE PRZEZ STRONĘ https://www4.formularservice.gv.at/
Kiedy należy zgłosić kierowcę: KABOTAŻ, TRANSPORT DO /Z AUSTRII, CROSS-TRADE
Kogo należy zgłosić: PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia: 6 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie: NIE WYMAGANY, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Konieczność posiadania przedstawiciela: NIE
Druk A1: TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa: WYMAGANA
Inne dokumenty: BRAK
Stawka minimalna: 9,34 – 11,33 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet: TAK
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego: TAK

 


HOLANDIA
Zgłoszenie WYMAGANE PRZEZ STRONĘ https://meldloket.postedworkers.nl/
Kiedy należy zgłosić kierowcę KABOTAŻ, TRANSPORT DO / Z HOLANDII, CROSS-TRADE
Kogo należy zgłosić PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI, WŁAŚCICIEL
Maksymalny okres zgłoszenia 12 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie NIE WYMAGANE, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Konieczność posiadania przedstawiciela NIE
Druk A1 TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa NIE WYMAGANA, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Inne dokumenty BRAK
Stawka minimalna 9,72 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet NIE
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego TAK

 


DANIA
Zgłoszenie WYMAGANE PRZEZ STRONĘ https://erst.virk.dk/
Kiedy należy zgłosić kierowcę KABOTAŻ I TRANSPORT KOMBINOWANY
Kogo należy zgłosić PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia NALEŻY ZGŁOSIĆ KAŻDĄ OPERACJĘ PRZEWOZOWĄ
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie NIE WYMAGANE, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Konieczność posiadania przedstawiciela NIE
Druk A1 TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa NIE WYMAGANA, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Inne dokumenty BRAK
Stawka minimalna 163,50 DKK / GODZ
Możliwość zaliczenia diet NIE
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego TAK
 


WŁOCHY

Zgłoszenie WYMAGANE PRZEZ STRONĘ www.cliclavoro.gov.it
Kiedy należy zgłosić kierowcę TYLKO KABOTAŻ
Kogo należy zgłosić PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia 6 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie WYMAGANE
Konieczność posiadania przedstawiciela TAK – OBOWIĄZKOWO
Druk A1 TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa TAK – WYMAGANE
Inne dokumenty BRAK
Stawka minimalna 10,12 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet NIE
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego TAK
 

 


BELGIA

Zgłoszenie WYMAGANE PRZEZ STRONĘ https://www.limosa.be/
Kiedy należy zgłosić kierowcę KABOTAŻ W PRZYPADKU GDY FIRMA ORGANIZUJE I OPERUJE GŁOWNIE Z TERENU BELGII (W WIĘKSZOŚCI NIE DOTYCZY POLSKICH FIRM)
Kogo należy zgłosić PRACOWNIK, ZLECENIOBIORCA, KIEROWCA NA DZIAŁALNOŚCI
Maksymalny okres zgłoszenia 12 MIESIĘCY
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie NIE WYMAGANE, ALE ZALECA SIĘ JEGO POSIADANIE
Konieczność posiadania przedstawiciela NIE
Druk A1 TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa ZALECA SIĘ POSIADANIE
Inne dokumenty BRAK
Stawka minimalna 11-16 EUR / GODZ
Możliwość zaliczenia diet NIE
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego TAK
 


CZECHY

Zgłoszenie BRAK OBOWIĄZKU
Kiedy należy zgłosić kierowcę BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA
Kogo należy zgłosić BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA
Maksymalny okres zgłoszenia BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA
Czy kierowca musi posiadać wydrukowane zgłoszenie BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA
Konieczność posiadania przedstawiciela NIE
Druk A1 TAK – OBOWIĄZKOWO
Przetłumaczona umowa TAK – OBOWIĄZKOWO
Inne dokumenty NIE DOTYCZY
Stawka minimalna NIE DOTYCZY
Możliwość zaliczenia diet NIE DOTYCZY
Możliwość zaliczenia ryczałtu noclegowego NIE DOTYCZY