Od 1 marca 2020 r. w przypadku przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terenie Holandii wchodzi obowiązek zgłoszenia kierowców delegowanych oraz rozliczenia płacy minimalnej. Obowiązkiem zgłoszenia do holenderskiej płacy minimalnej objęci są kierowcy wykonujący kabotaże oraz rozładunki i załadunki na terenie Niderlandów. Tranzyt będzie pozostawał zwolniony w obowiązku rejestracji. Kierowców będzie można zgłosić do sytemu na okres 12 miesięcy.

 

  1.  Zgłoszenie pracowników

System zgłoszenia pracowników w Holandii dostępny jest na stronie https://meldloket.postedworkers.nl. Aktualnie strona nie do końca jest dopracowana. Brakuje również opcji wydruku zgłoszeń więc jest mało użyteczny. Można dokonać ręcznego wydruku “zrzutu” , ale jest to dość kłopotliwa procedura. Na ten moment więc wątpliwa pozostaje kwestia kontroli zaświadczeń na drodze od 1 marca 2020.  Również zakres wprowadzanych danych jest dość szeroki więc wypełnienie całego formularza trwa zazwyczaj około 5-10 minut dla jednego kierowcy.  Poniżej znajduje się opracowana przez BRK instrukcja zgłoszenia, którą można pobrać również w wersji PDF.

Uwaga! W dniu 28-02-2020 zmieniono formularz służący rejestracji, w którym nie ma obowiązku podania adresu osoby kontaktowej mającej miejsce zamieszkania w Holandii.

Instrukcja-Holandia_NEW

Zgodnie z FAQ zamieszonym na stronie nie ma obowiązku posiadania aktualnie zgłoszenia w pojeździe (nie ma opcji jego wydruku). Firma (kierowca) będzie miała natomiast obowiązek udostępnienia  na wezwanie SZW (bezpośrednio lub w wersji cyfrowej): umowy o pracę, odcinki wypłaty, podsumowania godzin pracy, formularze A1 i dowód zapłaty.

2. Przedstawiciel na terenie Holandii

Na ten moment nie trzeba posiadać osoby z miejscem zamieszkania w Holandii. Oficjalne dokumenty wspominają jedynie o osobie kontaktowej, którą może być kierowca, spedytor, właściciel itp. Wymaga się od takiej osoby komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

3. Płaca minimalna w Holandii

Na terenie Niderlandów obowiązuje aktualnie płaca minimalna dla kierowców w wysokości 9,54 EUR.  Obowiązkowo poza zgłoszeniem należy wyposażyć kierowców  w zaświadczenie A1 i umowę przetłumaczoną na język angielski, niemiecki lub niderlandzki.

4. Kary finansowe

Teoretycznie zapowiedziano, że kary związane z niedopełnieniem obowiązków zgłoszenia mogą wynieść do 12 tys. EUR. Uwzględniając jednak, że aktualnie cały system zgłoszenia jest prowizoryczny dla branży transportowej nie należy się spodziewać w początkowym okresie jego funkcjonowania nakładania kar na przedsiębiorstwa (tak jak było to we Francji w 2016 r.).  Zgłoszenia nie będą sprawdzane do 01.09.2020 r.

Należy również nadmienić, że kontrolą zgłoszeń zajmować się mają jedynie służby Niderlandzkiej Inspekcji Pracy (SZW). Nie wiadomo aktualnie czy kontrole będą prowadzone przez policję lub/i Niderlandzką Inspekcję Transportu Drogowego (ILenT). 

 

 

Categories: Aktualności