Początek nowego roku to tradycyjnie czas zmian przepisów, w tym przepisów dotyczących również branży transportowej. Poniżej kilka najważniejszych nowości, które przyniesie 2019 rok. 

  1. Nowa wysokość wynagrodzenia minimalnego na poziomie 2250,00 zł brutto od 1 stycznia 2019 r.. Zmiana płacy minimalnej powoduje konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych umowach o pracę, a także ponownego przeliczenia składników ryczałtowych. Należy pamiętać, że każda podwyżka płacy minimalnej to także wyższe dodatki za pracę w porze nocnej, nadgodziny oraz dyżur.
  2. Nowa wysokość stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych na poziomie 14,70 zł/godz.
  3. Wypłata wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. będzie musiała odbywać się poprzez przelew na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Jeśli pracownik zechce otrzymywać gotówkę do ręki, będzie musiał złożyć stosowny wniosek, aby wynagrodzenie było wypłacane w takiej formie. Należy pamiętać by wniosek taki dać pracownikowi do podpisu.
  4. Stawka godzinowa za pracę w Niemczech od 1 stycznia wzrośnie do 9,19 EUR/godz. Wzrośnie również wysokość świadczeń dziennych SvEV, które będą wynosić 8,37 EUR/dzień dla wyżywienia oraz 7,70 EUR/dzień za nocleg.
  5. Wzrost opłat drogowych w Niemczech na wszystkich drogach objętych systemem TollCollect. Należy również pamiętać, że nowa opłata w pojazdach i zestawach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo będzie uwzględniała liczbę osi. Wobec czego wymagane jest właściwe ustawienie urządzenia pokładowego.
  6. Od czerwca 2019 r. we wszystkich nowych pojazdach mają być instalowane tachografy IV generacji. Tachografy te będą zapisywały informacje dotyczące lokalizacji, co trzy godziny oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy. Dodatkowo będą wyposażone w interfejs umożliwiający zdalny odczyt danych.
Categories: Aktualności