Opracowanie na temat nowej ustawy o transporcie drogowym dostępne jest tu. 

Zapraszamy do cyklu artykułów, w którym będą prezentowane najważniejsze zmiany jakie czekają transport drogowy w 2018 r. W części pierwszej zostanie krótko omówiona tematyka zmian w zakresie naruszeń, które wprowadza przyjęta przez Sejm w czerwcu nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.

Zmiany wysokości dotychczasowych kar:

 1. wzroście pułap maksymalnej kary jaka może być nałożona za jedno naruszenie z 10 000 zł do 12 000 zł.
 2. podczas kontroli drogowej maksymalna wysokość kary jaką będzie można otrzymać wzroście z dotychczasowych 10 000 zł do 12 000 zł.
 3. na zarządzającego transportem (osoba posiadająca certyfikat) będzie mogła być nałożona kara
  w łącznej wysokości 3000 zł  (aktualnie 2000 zł)
 4. wzrośnie kara za wykonywanie przewozu bez ważnej licencji lub zezwolenia z dotychczasowych 8000 zł do 12000 zł
 5. wzrośnie kara za niepoddanie się kontroli drogowej z 8000 zł do 12000 zł

Przepisy wprowadzają ponadto nowy rodzaj kar za naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, które dotychczas był kontrolowane przez PIP. Do naruszeń, które będą podlegały kontroli należy zaliczyć:

 • przekroczenie przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
 • przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
 • skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin,
 • skrócenie obowiązkowej przerwy w pracy w przypadku, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin,
 • nieudzielenie obowiązkowej przerwy, kierowcom niepozostającym w stosunku pracy.

Zupełnie nowym naruszeniem jest kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, która będzie wynosić 1000 zł za kierowcę, dla którego przedsiębiorca nie będzie prowadził ewidencji.  Ponadto za nieudostępnienie ewidencji lub jej fałszowanie będzie grozić kara w wysokości 8000 zł.

Zapraszamy do śledzenia zmian na bieżąco na Facebookowym profilu BRK. 

Categories: Aktualności